Israëli's bidden om Gods zegen over hun land

maandag 6 april 2015 |  Israel Today Staf; Arutz Sheva (video)
Tienduizenden Israëlische Joden zijn maandag naar de Westelijke Muur, in de schaduw van de Tempelberg in Jeruzalem, gestroomd om te bidden voor Gods zegen over hun land.

De Priesterlijke Zegen (Birkat Kohaniem) wordt drie keer per jaar uitgesproken: tijdens Pesach (Paasfeest), Shavoe'ot (Pinksteren) en tijdens Soekot (het Loofhuttenfeest). Dit zijn de drie pelgrimsfeesten waarin volgens de Bijbel de Israëlische mannen moeten 'opgaan' naar Jeruzalem en God aanbidden.

De gebeurtenis wordt geleid door honderden Cohanim, priesters, Joden die hun afkomst kunnen traceren tot de familie van Aäron, de broer van Mozes en Israëls eerste hogepriester.

De volgende woorden worden door de Israëlische priesters uitgesproken over de gemeente:
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Het zijn dezelfde woorden uit Numeri 6:23-27 (HSV), die A'aron en zijn zonen uitspraken over de vergadering van Israël tijdens hun reis door de woestijn.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.