Hoe kijken Joden, christenen en moslims naar de Tempelberg?

woensdag 1 april 2015 |  Zwi Sadan
In de Bijbel wordt over slechts drie locaties gezegd dat ze met geld werden gekocht: het veld van Machpela dat door Abraham werd aangeschaft; het veld bij Sichem dat door Jakob werd verworven (dit is ook de plaats waar Jozef werd begraven); en de berg Moria inclusief het bergterras van de Jebusiet Oman, dat gekocht werd door David.

De tempel die Salomo op de berg Moria bouwde, stond daar bijna vierhonderd jaar. Deze werd in 586 v. Chr. door Nebukadnessar verwoest. Hoewel er slechts weinig bekend is over deze Eerste Tempel, was dit bouwwerk van grote betekenis.

Neem de overvloedige en kostbare bouwmaterialen die David verzamelde voor de tempel. De beschrijving van de Eerste Tempel die Davids zoon Salomo mocht bouwen, weerspiegelde de welvaart van het volk Israël in die tijd. Na de verwoesting van de Eerste Tempel werd het volk in ballingschap weggevoerd. Maar toen de Joden na zeventig jaar weer gedeeltelijk terugkeerden, werd de tempel herbouwd. Dat was dus de Tempel die later door Herodes werd uitgebreid.

Het grote belang van de tempel blijkt ook uit de geschiedenis van de Makkabeeën in de tweede eeuw v. Chr. Onder leiding van Judas de Makkabeeër kwam het volk in opstand tegen de Grieken. De inwijding van de tempel na de overwinning van de Makkabeeërs luidde een nieuwe periode van vrijheid in.

Toen de Joden probeerden om Judea met de hoofdstad Jeruzalem te heroveren op de Romeinen in het jaar 70 n. Chr. werd de Tweede Tempel verwoest. Hoewel de opstand eindigde in een catastrofe, laat het feit dat de Joden in opstand kwamen, zien welke prijs zij wilden betalen voor hun vrijheid om in de tempel God te dienen. De betekenis van de tempel wordt door de psalmist met de volgende woorden beschreven (Psalm 27): ‘Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel.̓

Lees het gehele artikel in het aprilnummer van het Israel Today Magazine. Leverbaar in digitale en papieren vorm.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.