Israëlische christenen: We leven niet langer een leugen

Thursday, March 19, 2015 |  Yossi Aloni
Het Nationaal Zionistische Congres voor Jeugd is vorige week bijeen geweest om met elkaar te spreken over het fenomeen van emigratie uit het land Israël.

Aan deze bijeenkomst werkte een fascinerend panel mee, bestaande uit (van links naar rechts op de foto) IDF majoor Elias Karam, de eerste Arabische christen die studeerde aan de school voor marine-officieren, Mia Morano, weduwe van IDF special forces officier Emanuel Moreno, die werd gedood in de Tweede Libanese Oorlog, en de Israëlische priester vader Gabriel Naddaf

Naddaf opende het panel door eraan te herinneren dat hij werd geboren in Nazareth toen de bevolking overwegend christelijk was met een moslimminderheid. 'Vandaag is het net andersom,' klaagde hij, en wees erop dat christenen in Israël een natuurlijk thuis moeten vinden. 'Het christendom kwam voort uit het Jodendom,' stelde Naddaf. 'Zonder het Jodendom, bestaat het christendom niet.'

Maar in de rest van het Midden-Oosten is de situatie heel anders.
'Tijdens de 'Arabische Lente' zagen we het instorten van regeringen leiden tot de islamitische slachting van christenen. En ze noemen hen nog steeds “broeders”,' zei Naddaf. 'Ik kan me niet als priester kleden zoals nu, wanneer ik in Iran of Saoedi-Arabië zou zijn.'

Verder sprak vader Naddaf over zijn zoon, die onlangs dienst heeft genomen in het leger, wat hij had aangemoedigd: 'Ik heb mijn zoon uitgestuurd om te dienen in het Israëlische leger. De IDF is het meest morele leger ter wereld. We doden niet willekeurig mensen.'

Als geestelijk leider van het Israeli Christian Recruitment Forum, dat actief alle jonge Arabisch sprekende christenen aanmoedigt om zich aan te melden bij de IDF, legde vader Naddaf uit dat hij 'begrijpt dat het van wezenlijk belang is om christen-Arabieren te verbinden met Israël en de Joden.'

Maar de Israëlisch-Arabische leiders, zei hij, 'hebben ons bedrogen om in een leugen te leven. Ze noemen Israël een apartheidsstaat, maar wanneer iemand een uitwisseling van [Arabische] gebieden [naar Palestijns gebied] suggereert, protesteren [deze leiders] omdat ze weten dat het leven in Israël beter is.'

Mia Moreno vertelde de jongeren over haar terugkeer naar het Joodse geloof en haar opgroeien in de Sinaï toen die nog onder Israëlische controle stond. 'Het Joodse geloof vereist niet dat iedereen hetzelfde is,' zei ze. 'Ik zit hier naast vader Naddaf. Hij is een christelijke priester en ik ben een religieuze Joodse vrouw, en we kunnen en moeten in vrede met elkaar leven.'

Majoor Elias Karam vertelde de jeugdbijeenkomst, dat hij er als Arabisch sprekende christen trots op is dat hij het uniform van de IDF draagt. 'Ik ben vrijwillig in het leger gegaan. Ik had arts of advocaat kunnen worden, maar ik koos een andere weg,' zei majoor Karam. 'Door dit te doen bleef ik trouw aan mijn droom.'

Congres organisator Jacob Haguel van de World Zionist Organization zei dat het evenement, dat mede werd gesponsord door de Zionistische Raad in Israël, probeerde 'de leiders van de volgende generatie bijeen te brengen. Dit congres vertegenwoordigt het prachtige mozaïek dat Israël is, inclusief (...) Druzen en Joden, religieus en seculier, aan de rand en in het centrum.'

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.