Grotere verkiezingsopkomst Arabieren verwacht

Friday, March 13, 2015 |  NAI
Het Konrad Adenauerprogramma voor Joods-Arabische samenwerking aan de Universiteit van Tel Aviv heeft onlangs een opiniepeiling gehouden onder de Arabische bevolking. Daaruit bleek dat dit bevolkingsdeel positiever tegenover de mogelijkheden van de Israëlische democratie staat dan voorheen en het democratische kader zou willen gebruiken om zijn eigen toekomst vorm te geven, aldus een bericht van Arutz Sheva.

De Arabische minderheid omvat circa 20 procent van de Israëlische bevolking. De enquête voorspelde volgens de Jerusalem Post een opkomst van bijna 65 procent van de Arabische bevolking, wat neerkomt op een stijging van 8 procent ten opzichte van de vorige verkiezing. In 2001 werd de verkiezing nog door een groot deel van de Arabieren geboycot, slechts 18 procent deed mee.
Bijna de helft van alle ondervraagden gaf aan dat de samenvoeging van alle Arabische partijen hen heeft beïnvloed bij hun beslissing om over enkele dagen te gaan stemmen.

Als belangrijk campagnethema noemde de meerderheid (44 procent) civiele zaken zoals economie, werkloosheid, onderwijs, vrouwenrechten en geweld in hun gemeenten. Het op een na belangrijkste punt werd discriminatie genoemd, zowel institutioneel als in het dagelijks leven. Het vredesproces heeft volgens de enquête niet de hoogste prioriteit, maar komt op de derde plaats. Dit toont de algemene trend in Israël dat de bevolking meer belang hecht aan binnenlandse aangelegenheden dan aan veiligheid of diplomatie.

Druzen en christen-Arabieren
Ook al versterken momenteel de oorlogen in Syrië en Irak het samenhorigheidsgevoel van Druzen en Arabische christenen, toch zal hun opkomst volgens een enquête van het Jaffa-Onderzoeksinstituut eerder beperkt blijven. Voor de Druzische bevolking wordt een opkomst van 44 procent voorzegd. Een reden zou kunnen zijn dat er geen Druzische partij deelneemt aan de Verenigde Arabische Lijst.
'Een ander obstakel is dat de Druzen in het algemeen zeer pro-Israël zijn, in de IDF meedoen, maar in het burgerleven gewoon als ‘Arabieren’ worden gezien', vermoedde Itamar Radai, die het onderzoek aan de Universiteit van Tel Aviv leidde. Druzische afgevaardigden voelden zich in het verleden vaak ook buiten de Arabische partijen staan. Zo zitten bijvoorbeeld de Druzen Hamad Amar (Het Joodse Huis) en Ayoob Kara (Likoed) tegenwoordig in de Knesset.

De verkiezingsopkomst van de christelijke Arabieren zal volgens de enquête van het Jaffa-Onderzoeksinstituut rond de 55 procent zitten. 'Er is geen christelijke partij in de verkiezing, maar individuele christelijke afgevaardigden zitten in de Verenigde Arabische Lijst,' verklaarde Radai. „De christenen zitten daarmee klem en hebben er meer moeite mee om een keus te maken. Aan de ene kant definiëren zij zich als Arabieren, maar door de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten verwijderen zij zich ook een flink stuk van deze identiteit.
Als de prognoses kloppen, zal de Verenigde Arabische Lijst bij de verkiezingen komende dinsdag omstreeks 13 zetels in de Knesset halen.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.