Joods geloof in wonderen

Tuesday, March 10, 2015 |  Ludwig Schneider

Goethe laat het Faust zo mooi zeggen: 'Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind' (het wonder is het lievelingetje van het geloof). Maar Goethe was geen Jood en dr. Faustus ook niet.

FOTO: Een brandende chanoekah met acht lichtjes herinnert aan het wonder van de lampolie die niet opraakte bij de herinwijding van de Tempel

Het gaat mij in deze studie niet om de vraag of er wonderen bestaan of niet, want daarover zijn Joden en christenen het tamelijk eens. Sommigen zijn gek op wonderen en anderen ontwijken ze liever. Maar ik wil het hebben over hoe Joden met wonderen omgaan.

In diepste zin beschouwt een Jood een wonder als een buitengewone gebeurtenis, waarin de gelovige, die overtuigd is van Gods almacht, denkt een waarneembaar ingrijpen van God te herkennen. Een wonder is een directe openbaring van Gods wil en het gebeurt met een speciale bedoeling.

Een wonder heeft de achtergrond en de wetmatigheid van de natuur nodig, om als 'bovennatuurlijk' te worden ervaren. Hier hoort ook het geloof bij, dat er een strenge scheiding is tussen God en de wereld. Hij heeft de wereld uit het niets geschapen en alle levende wezens en planten toegerust met zaden en de mogelijkheid zich voort te planten. Dit beschouwen we als normaal, en we rekenen het niet tot de wonderen. Maar het is en blijft wonderbaarlijk.

In de grondtekst van de Bijbel worden verschillende woorden gebruikt voor 'scheppen'. In Genesis 1:1: 'In het begin schiep (bara, ברא) God de hemel en de aarde'. Verder wordt het woord 'asa' (עשה) gebruikt om de actie van het scheppen te benadrukken, en 'jatzar' (יצר) om de vormgeving te benadrukken.

Het woord 'bara', Gods schepping, is het wonder der wonderen en daarom onontbeerlijk voor alle latere religies, omdat dit allergrootste wonder alle geschapen dingen in zich draagt, met andere woorden: Gods schepping gaat door. God is wel klaar met zijn scheppingswerk, maar wij nog niet, omdat we alles stukje bij beetje leren begrijpen, wat velen verwarren met evolutie.

Dit zich voortdurend vernieuwende leven gaat steeds verder, en is voor het Bijbelse en Talmoedische denken onmisbaar, omdat deze openbaring Gods terrein is. God doet ook vandaag nog buitengewone en bovennatuurlijke wonderen.

In het maartnummer van het Israel Today Magazine kunt u het hele artikel lezen, en nog meer actuele en achtergrondverhalen. Bent u al abonnee van het papieren of het digitale magazine?

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.