Misstanden bij Palestijnse mensenrechten blootgelegd

Monday, March 09, 2015 |  Tsvi Sadan
'Hidden Injustices', Verborgen onrechtvaardigheden, blijft de titel van een baanbrekend en nu geactualiseerd rapport, waarin de uitgebreide, gruwelijke en 'verborgen' schendingen van de mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit worden onthuld.

De meeste mensenrechtenorganisaties en regeringen hebben geen volledig beeld kunnen geven van het lijden van het Palestijnse volk onder zijn eigen leiders, als gevolg van Palestijnse censuur en bedreigingen met vergelding.

Onderzoekers van het Jerusalem Institute of Justice (JIJ) hebben honderden uren besteed aan het documenteren van door de Palestijnse Autoriteit gesteunde schendingen van mensenrechten van het Palestijnse volk, dat de ondertitel 'Mensenrechtenschendingen door de Palestijnse Autoriteit en Hamas op de Westbank en in de Gazastrook' meekreeg.
'Helaas is en blijft het Palestijnse volk onderworpen aan talrijke, ernstige schendingen van fundamentele (mensen)rechten – niet in de eerste plaats door de Israëli's, maar door hun eigen leiders,' concludeert het gedurfde en uitgebreide rapport.

Het Jerusalem Institute of Justice, dat wordt geleid door mr. Calev Myers, een Israëlische mensenrechtenadvocaat die veel heeft gedaan om de lokale Messiaans-Joodse gemeenschap te verdedigen, hoopt dat het 57 pagina's dikke verslag van Palestijnse schendingen van de mensenrechten, en een begeleidende 32 pagina's tellende bespreking van het gebrek aan godsdienstvrijheid, het Amerikaanse Congres en het Europees Parlement zullen overtuigen dat de miljarden, waarmee ze elk jaar de PA steunen, moeten stoppen en afhankelijk moeten zijn van 'hun langdurige inzet voor een betere toestand van de mensenrechten voor hun eigen volk.'

Ondanks de gruwelijke manier waarop de PA en Hamas hun eigen volk behandelen, 'ontvangen de Palestijnen een bedrag aan steun, dat meer dan 15 keer het bedrag per persoon is dat het Amerikaanse Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog toekende voor de wederopbouw van Europa,' constateert het rapport.

Hier zijn een paar voorbeelden uit het rapport over Palestijnse schendingen van de mensenrechten in de volgende categorieën:

Willekeurige opsluiting: In 2012 ontving de Onafhankelijke Commissie voor de Rechten van de Mens (ICHR) klachten over 1.000 arrestaties op de Westbank en meer dan 750 in Gaza. De meeste ervan zijn politieke arrestaties van journalisten, docenten, hoogleraren, studenten, imams van moskeeën en anderen die tegen de regerende overheid zijn.

Buitengerechtelijke executies: In 2014, na de Israëlische luchtaanval op drie top militanten van Hamas in Gaza op 21 augustus, nam Hamas snel wraak tegen de eigen bevolking door het uitvoeren van 25 standrechtelijke executies tegen vermeende 'collaborateurs'. De moorden werden uitgevoerd door gemaskerde schutters in of nabij openbare parken en pleinen.

Marteling en onmenselijke behandeling: 'Verdachten' van misdaden tegen de regering worden geslagen met stokken of elektrische kabels; hun armen worden achter hun rug gebonden en hun lichamen worden in de lucht opgehangen totdat hun schouders ontwricht zijn.

Buitensporig geweld tegen vreedzame demonstranten: afstraffingen met knuppels, vuistslagen, en vernielen van de apparatuur van journalisten worden als gebruikelijk gemeld bij wat als vreedzame demonstraties wordt beschreven, terwijl politieagenten in burger zich richten op vrouwelijke demonstranten met gender-specifiek geweld.

Vrijheid van godsdienst en de rechten van minderheden: Hamas-leden staken een boekhandel van het Bijbelgenootschap in brand en ontvoerden later de winkeleigenaar midden inn de nacht. Zijn lichaam werd verminkt en gedumpt in een nabijgelegen veld gevonden.

Vrijheid van vereniging: In de geest van het Hamas beleid heeft in mei 2010 een gemaskerde schutter een zomerkamp voor kinderen van de Verenigde Naties in de Gazastrook aangevallen; hij beschuldigde de VN van het bevorderen van immorele waarden.

De persvrijheid: Op 26 maart 2012 heeft de PA journalist Yusuf al-Shayeb aangehouden na publicatie van zijn artikel dat Palestijnse overheidsfunctionarissen bekritiseerde wegens corruptie, spionage, en nepotisme.

De rechten van vrouwen: Een breed scala aan mensenrechtenschendingen worden gepleegd tegen vrouwen voor overtredingen zoals onfatsoenlijke kleding, seks buiten het huwelijk of het nemen van het initiatief tot trouwen of tot echtscheiding. Bij deze misstanden behoren ook de zogenaamde eerwraak moorden op vrouwen die worden betrapt op overspel.

De rechten van kinderen: Kinderen leren om zichzelf gewelddadig op te blazen, om kindsoldaten te worden of om te fungeren als menselijk schild. Dat leren ze door hun schoolboeken, radio, televisie en gedrukte media, door hun religieuze leiders, onderwijzers en politieke leiders. Kinderen vormen de belangrijkste bijdrage aan het terrorisme. Dergelijke praktijken zijn een zeer flagrante vorm van kindermishandeling, grenzend aan massale kindermoord.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.