'Arabische Lijst wil Israël van binnenuit exploderen'

maandag 9 maart 2015 |  Tsvi Sadan
Van de acht miljoen inwoners van de Joodse Staat zijn er 1,2 miljoen moslims, die alle voordelen genieten van de democratie waarin ze leven, waaronder het recht om Israël publiekelijk in diskrediet te brengen als een racistische staat en zelfs zijn bestaan te betwisten.

Ayman Odeh (foto), de leider van de nieuwe Verenigde Arabische Lijst die meedoet aan de komende Knessetverkiezingen, sprak onlangs uit 'onze directe vijand is het zionisme', wat simpelweg betekent dat Israël moet ophouden te bestaan als de Joodse Staat.

Hoewel het Israëlische Hooggerechtshof niets doet om het verklaarde doel van deze partij, om Israël te ontmantelen, te stoppen, blijft het feit bestaan dat Israël als een Joodse Staat werd erkend door de internationale gemeenschap.
De San Remo resolutie van 1920 bevestigde dat 'in het kader van de Balfour Declaration, de Britse regering was begonnen met het bevorderen van de oprichting van een Joods nationaal tehuis in Palestina, zonder afbreuk te doen aan de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen.'

Deze resolutie werd mei 1947 bevestigd door VN-resolutie 181, die 'opriep tot de deling van het door Groot-Brittannië bestuurde Mandaat Palestina in een Joodse Staat en een Arabische Staat.'

De eigen onafhankelijkheidsverklaring van de Staat Israël in mei 1948, opgesteld met deze eerdere resoluties in het achterhoofd, stelt in de eerste plaats duidelijk 'het Land Israël [Palestina] was de geboorteplaats van het Joodse volk,' en zegt dan verder 'deze erkenning door de Verenigde Naties van het recht van het Joodse volk om hun Staat op te richten is onherroepelijk. Dit recht is het natuurlijke recht van het Joodse volk om heer te zijn over hun eigen lot, net als alle andere naties, in hun eigen soevereine Staat. '

De internationale gemeenschap (met uitzondering van de vijanden van Israël) heeft het historische recht van de Joden aanvaard om te leven in hun land, zij het met een voorbehoud ten aanzien van de huidige grenzen, omdat deze werden opgericht langs wapenstilstandslijnen. Van zijn kant doet Israël zijn best, zowel in theorie als in de praktijk, om de rechten van de minderheden te waarborgen.

In tegenstelling daarmee herhaalde de Palestijnse leider Machmoud Abbas tijdens de laatstgehouden PLO conventie op 3 maart zijn inzet voor twee compromisloze principes: Ja tegen een ​​'Judenrein' Palestina, en Nee tegen een Joodse Staat.

Volgens de Palestijnse leider is een voorwaarde voor vrede in de regio dat het Joden niet wordt toegestaan in een toekomstige Palestijnse Staat te wonen,en dat Israël niet mag blijven bestaan als een Joodse Staat. En toch is het Israël dat racistisch wordt genoemd, ondanks dat Israëlische Arabieren volledige en gelijke rechten genieten.

Hoewel door de valse beschuldigingen van racisme veel Israëli's zich aansluiten bij het koor dat 'Leve Palestina' zingt, in een vergeefse poging om hen te verzoenen, blijven er een aantal over die weigeren het licht uit te doen.

Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman – hoe controversieel hij ook mag wezen – heeft gelijk als hij zegt dat de nieuwe Verenigde Arabische Lijst, die Abbas' visie deelt en nu ook zijn zegen heeft, een nieuwe Palestijns plan onthult om 'Israël van binnenuit te exploderen.'

Hoewel de nieuwe Arabische factie, die Abbas' droom van een Judenrein Palestina deelt, de racisme-kaart slim uitspeelt, heeft dit geleid tot Lieberman's waarschuwing dat deze partij 'een intifada voor ons voorbereidt vanuit Israël zelf'.
Helaas leert de ervaring uit het verleden ons dat slechts enkelen deze waarschuwing serieus nemen.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.