Oorzaak van het Arabisch-Israëlische conflict

Monday, March 09, 2015 |  Ludwig Schneider

Arabieren en Israëli's zijn officieel al zesenzestig jaar lang elkaars vijanden. Toch konden Joden en moslims ooit heel goed met elkaar samenleven. Denk maar aan de 'Gouden Eeuw' in Spanje van 711 tot 1248, toen Joden en moslims (Moren) in vrede met elkaar leefden. Ook tijdens de rooms-katholieke inquisitie werden zij geen vijanden van elkaar.

De kentering kwam toen Engeland het gebied van Israël (Palestina) koloniseerde, waardoor de nationale trots van de Arabieren werd gekrenkt. Tegelijk met de oprichting van de Staat Israël in 1948 ontstond, gevoed door het historische antisemitisme, het antizionisme dat ertoe leidde dat de Arabieren Israël de oorlog verklaarden.

We mogen hierbij niet uit het oog verliezen, dat de Staat Israël werd gesticht in de de periode van de koude oorlog tussen de VS en hun bondgenoten en de toenmalige Sovjet-Unie, die de Arabische landen bewapende. Tot op heden hebben, ondanks de 'Arabische Lente', Arabische dictators het voor het zeggen in het Midden-Oosten. Ook de zogenaamd gematigde Arabische Staten in het Midden-Oosten zijn nog lang geen westerse democratieën zoals Israël

Wanneer gaat het Westen eindelijk begrijpen dat het met zijn manier van denken de Arabieren nooit kan overtuigen. Alle pogingen van de VS en de EU om het Israëlisch-Palestijnse conflict te helpen oplossen, zijn tot nu toe mislukt. Met logisch denken kun je hier niets oplossen, omdat we te maken hebben met een irreële manier van denken. Het is vergelijkbaar met twee personen die met elkaar schaken, maar elk met hun eigen spelregels.

Het irrationele denken in het Midden-Oosten is de eigenlijke oorzaak van het Arabisch-Israëlische conflict. Gevoel en verstand gaan nu eenmaal niet samen. Aan de ene kant heb je de vierduizend jaar oude geloofsovertuiging van de Joden dat God hen het land heeft gegeven (Deuteronomium 7:6-8 en Ezechiël 47:13-20). Aan de andere kant heb je de moslims met hun Koran, die beweren de oorspronkelijke bewoners van Palestina te zijn, en hun geloofsovertuiging dat Jeruzalem van oudsher hun heilige stad is geweest. En dat terwijl Jeruzalem niet eenmaal in de Koran voorkomt.

Lees het gehele artikel en veel meer interessante achtergrondartikelen – word abonnee!

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.