Veel Arabische kiezers willen integratie in Joodse Staat

Tuesday, February 24, 2015 |  Tsvi Sadan
Door de vele onzin, die de Israëli's tijdens de verhitte verkiezingscampagne over zich uitgestort krijgen, wordt de aandacht afgeleid van de nieuwe Verenigde Arabische Lijst, die een serieus probleem vormt voor de Joodse Staat.

De lijst is een samenvoeging van vier Arabische Knessetfacties, die uiteenlopen van communistisch tot extreem islamitisch. Als deze lijst de twaalf zetels krijgt, die de enquêtes verwachten, komt er een krachtige politieke factie in de Knesset die opdrachten en geld aanneemt van Machmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit.

Maar de gevolgen van een dergelijke grote en subversieve partij in de Knesset worden door de Israëlische media weggewuifd.

De Verenigde Arabische Lijst staat onder leiding van Ayman Odeh, Knesset-kandidaat en sinds kort partijleider van de communistische Arabische lijst Chadash, hoewel hij veel minder bekend is dan de uitgesproken Haneen Zoabi, die carrière heeft gemaakt als 'cheerleader' voor de soortgenoten van Hamas en Hezbollah.

Maar een onthullend interview in Al-Monitor liet zien dat Odeh niet minder gevaarlijk is dan zijn meer omstreden ondergeschikte. Odeh, die belooft te vechten tegen corruptie, racisme en discriminatie - allemaal codewoorden voor een serieus anti-Israël-programma - is 'de nieuwe jongen in de stad', die de al gespannen Israëlische zenuwen nog meer zal irriteren en prikkelen.

Deze Arabische christelijke advocaat uit Haifa heeft zich tot vijand van het zionisme verklaard, en is naar alle waarschijnlijkheid niet veel goeds.

Wat denken de Arabieren zelf?
Een weinig bekend feit is dat een groot percentage, misschien wel een meerderheid, van de Israëlische Arabieren het niet eens is met de standpunten van hun Knesset vertegenwoordigers. Tenminste, dat vertelden Machmoud Nujidat (foto) en Atef Alkernawi, twee bedoeïenen uit Israël zuiden, me.

Het gesprek met Nujidat was een verademing. Omdat hij ziek en moe is van de oude garde, die volgens hem niets heeft gedaan om het leven van Israëlische Arabieren te verbeteren, heeft Nujidat een nieuwe partij opgericht, Hoop op Verandering, die de Arabieren in het land oproept om te integreren met de Joodse maatschappij.

Nujidat, een vrome moslim die twee keer de bedevaart naar Mekka maakte, hoopt dat zijn kinderen hun Joodse buren liefhebben en met hen integreren.

'We kunnen niet in hetzelfde huis wonen zonder met elkaar samen te werken,' benadrukt hij. 'We kunnen niet langer tegen elkaar strijden. Het is genoeg. Het kan gewoon niet zo zijn dat we een hele generatie opvoeden tot vijandschap en haat.'

In plaats daarvan wil Nujidat dat Arabieren de rol op zich nemen van loyale burgers van de Staat Israël. Wat hem betreft is Israël zijn huis, en net als in elk huis moeten man en vrouw de weg vinden om in vrede en harmonie te leven.

Bij Hoop voor Verandering gaat het niet alleen om goede relaties tussen Joden en Arabieren, het gaat ook om hoop en verandering voor Arabische vrouwen. Elke samenleving, zegt Nujidat, is opgebouwd op goed opgeleide en ondersteunende echtgenotes. Verbetering van de omstandigheden voor vrouwen, zo betoogt hij, zal het begin zijn van het succes van lokale Arabieren. 'Wanneer een vrouw is opgeleid, werkt en bijdraagt ​​aan aan het gezinsinkomen, eert ze zichzelf en haar man.'

Bovendien gelooft Nujidat dat de waarden van Joden en Arabieren niet verschillend behoren te zijn. 'We hebben allemaal hetzelfde geloof,' stelt hij. 'We hebben een God waarin wij geloven. Ik begrijp niet hoe we erin geslaagd om dit te missen. Hoe hebben we onszelf in de duisternis gleid.'

De huidige Arabische leiders, zegt hij, profiteren van vijandigheid en wrok. Ze gedijen op haat. Hoop voor Verandering wil dat veranderen. Nujidat en degenen die hem steunen willen leven in een land waar mensen elkaar liefhebben.
Het is opvallend hoe verschillend deze boodschap is van dat van de christen Odeh.

Helaas wordt de positieve stem van Hoop op Verandering, die veel Israëlische Arabieren vertegenwoordigt, overstemd door het lawaai van ophitsende retoriek die, als ze de kans krijgt, alle hoop op vrede zal frustreren.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.