Waarom veel Israëli's niet op Netanyahu stemmen

Tuesday, February 17, 2015 |  Ryan Jones
Terwijl er over een maand verkiezingen worden gehouden in Israël, onderzocht de redactie van Israel Today, waarom de meeste Israëli's het er over eens zijn dat Benjamin Netanyahu de beste kandidaat is voor het premierschap, en toch een meerderheid van de Israëli's aarzelt om hem te herkiezen.

Toen Benjamin Netanyahu 19 jaar geleden voor de eerste keer minister-president werd, werden de verkiezingen gedomineerd door het vredesproces. Andere onderwerpen raakten op de achtergrond bij de land-voor-vrede-politiek, en bij de vraag hoe men zou moeten reageren als de Palestijnen hun beloftes niet zouden nakomen.

Twee decennia later gaat het bij de verkiezingen om totaal andere zaken. De meeste Israëli's hebben inmiddels begrepen dat er geen werkelijk vredesproces bestaat. Met het huidige Palestijnse leiderschap worden de inspanningen voor vrede steeds uitzichtlozer.

Hoewel de mening van de minister-president over het vredesproces nog steeds belangrijk is, is dit onderwerp al lang niet meer doorslaggevend voor de partijkeuze van de Israëlische kiezer. De kwaliteit van het leven is op dit moment het belangrijkste onderwerp. Waar de Israëli's zich het meeste zorgen om maken is het dagelijkse levensonderhoud dat voor een modaal inkomen onbetaalbaar is geworden.

Lees de rest van het artikel in het februarinummer van het Israel Today Magazine.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.