'Israël niet volmaakt, maar nog steeds uitverkoren volk'

Thursday, February 12, 2015 |  Israel Today staf
In het februarinummer van het Israel Today Magazine schreven we over de golf van corruptie, die Israël in deze tijd teistert als een'elfde plaag', wat Israëli's er over denken, en wat er aan kan en moet worden gedaan.

We geven er ook voorbeelden van, hoe deze corruptie - terwijl die een smet is op de Joodse Staat – ook een kans voor Israël is om zijn rol te vervullen als een licht voor de volken, die allemaal eveneens last hebben van corruptie, en hoe die gelegenheid steeds vaker wordt aangegrepen.

Als onderdeel van ons onderzoek naar deze kwestie sprak Israel Today met een Jeruzalemse Messiaanse predikant, die vroeg zijn naam niet te publiceren. Hoewel er in het artikel in het magazine geen ruimte was voor al zijn opmerkingen, zijn ze belangrijk omdat de predikant duidelijke taal sprak over hen die het onvolmaakte karakter van de natie Israël zouden gebruiken argument tegen de moderne wedergeboorte van de Staat Israël.

Zijn argument is als volgt:
Het probleem van de corruptie is altijd aanwezig in de Bijbel. Ondanks dat het een uitverkoren volk is, ervaart het volk Israël corruptie.

Het volk Israël is vandaag, net als in het verleden, niet volmaakt, en leeft niet volgens het Woord van God. Toch blijft het volk Israël het uitverkoren volk en de gunstelingen van een onbreekbaar verbond met God en veel bijbehorende beloften. Israël kan echter niet ten volle deze zegeningen genieten totdat het zondeloos voor God staat.

God bracht het volk van Israël naar het Land van Israël terug, niet vanwege onze reinheid, maar ondanks onze onreinheid en het ontbreken van berouw. (Ezechiël 36: 16-32)

Sommige critici zeggen dat het volk Israël, als het uitverkoren volk, moet leven volgens het Woord van God om Zijn zegen te genieten. Deze critici beweren dat zolang Israël niet leeft volgens de Bijbelse moraal, ze niet het uitverkoren volk kunnen zijn en zeker niet de zegeningen van God, waaronder het bezit van het Land van Israël, kunnen genieten.

Deze argumenten hebben een zekere legitimiteit. Maar als we dezelfde redenering gebruiken wanneer we kijken naar alle volken die beweren christelijk te zijn, of naar alle christelijke kerken en evangelische gemeenschappen, beseffen we plotseling dat God koos om te wonen in, en te werken door onvolmaakte menselijke vaten. Als God moet wachten op volmaakte en zondeloze mensen, dan zou het Koninkrijk der Hemelen leeg zijn.

Wie Israël oordeelt omdat het niet volgens de Bijbelse moraal leeft, moet alle volken volgens dezelfde norm oordelen. Ieder mens, van elke nationaliteit, ras of geslacht, is geroepen om te leven volgens Gods morele gedragscode, en ieder mens is tekort geschoten en heeft verlossing en vergeving nodig.

God heeft een plan van verlossing voor de hele mensheid, [en] in dit plan is er een plaats voor het behoud van Israël als het uitverkoren volk, en voor alle andere volken. God voert dit plan nu uit in Israël en de omringende landen.

Meer lezen? Dan kunt u zich abonneren op het Israel Today Magazine

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.