Lausanne neemt afstand van anti-christen-zionistische visie

Monday, February 09, 2015 |  Israel Today staf

Het volgende is een brief gestuurd naar Israel Today door Michael Oh, directeur van de Lausanne Beweging, in reactie op ons vorige bericht Evangelisatie beweging hekelt Christen-zionisme

De Lausanne Beweging is een wereldwijd netwerk van personen en bedieningen uit een breed scala van denominaties, nationaliteiten, theologieën, en strategische perspectieven, die een evangelisch geloof en toewijding delen om samen te werken om het hele evangelie te brengen aan de hele wereld, die zowel Joden als Palestijnen omvat.

Onze publicatie Lausanne Global Analysis vertegenwoordigt een diversiteit van evangelische standpunten binnen de grenzen van onze fundamentele documenten (Het Lausanne Covenant, The Manila Manifesto, The Cape Town Commitment).
Onze prioriteit is om partnerschappen onder evangelicals van alle nationaliteiten aan te moedigen voor wereldwijde zending, niet om specifieke standpunten te definiëren over elk van de onderwerpen vermeld in onze fundamentele documenten.
De standpunten en meningen weergegeven in Lausanne Global Analysis artikelen zijn die van de auteurs en komen niet noodzakelijk overeen met de persoonlijke standpunten van leiders of netwerken van de Lausanne Beweging. In sommige gevallen, zoals het artikel waarnaar u verwijst, liggen de standpunten van sommigen in onze achterban ver uiteen. We hebben nu een disclaimer toegevoegd aan de Lausanne Global Analysis om zo toekomstige onjuiste voorstelling van de Lausanne Beweging door externe bronnen te vermijden.

Ik ben vooral bezorgd over de onjuiste weergave van The Cape Town Commitment aangetroffen in uw artikel, namelijk met betrekking tot hoofdstuk IIB-2, waarin het 'Palestijnse lijden' wordt genoemd. Het wordt vermeld in een hoofdstuk over 'de vrede van Christus in etnische conflicten', dat als volgt luidt:

'We erkennen met verdriet en schaamte de medeplichtigheid van de christenen aan enkele van de meest destructieve situaties van etnisch geweld en onderdrukking, en de betreurenswaardige stilte van grote delen van de kerk wanneer dergelijke conflicten plaatsvinden. Dergelijke situaties betreffen onder meer de geschiedenis en de erfenis van racisme en zwarte slavernij; de holocaust tegen de Joden; apartheid; 'etnische zuivering'; sektarisch geweld tussen christenen onderling; decimering van de inheemse bevolking; inter-religieus, politiek en etnisch geweld; Palestijns lijden, onderdrukking van kasten; en tribale volkenmoord. Christenen die, door hun handelen of nalaten, toevoegen aan de gebrokenheid van de wereld, ondermijnen ernstig ons getuigenis van het evangelie van de vrede.'

Palestijns lijden wordt genoemd als één voorbeeld in een lijst van vele andere situaties van etnische conflicten. Op geen enkele wijze roept The Cape Town Commitment christenen op om zich te bekeren van het steunen van Israël, en het verbindt het Palestijnse lijden niet met een gevolg van de christelijke steun voor Israël. Bovendien is er geen rangschikking in belangrijkheid bij de verschillende situaties van etnische conflicten die we noemen.

Daarnaast schrijft de Lausanne Beweging niet voor – en kan ook niet voorschrijven – hoe het volk Israël moet omgaan met de vele gevoelige interne uitdagingen waarmee het dagelijks leeft. Maar we hebben wel een verplichting tot voortdurende, gezonde discussie over Israëlisch/Palestijnse verzoening en om dragers van de vrede van Christus in etnische conflicten te zijn.

Het langst bestaande netwerk in de Lausanne Beweging is het Lausanne Overleg over Joodse Evangelisatie (LCJE), dat werd gestart in 1980 om het goede nieuws van de Messias Jezus met Joden te delen. Wij staan eensgezind naast de LCJE in hun bediening in de hele wereld onder het Joodse volk. We hebben de LCJE verzocht om in de toekomst artikelen te schrijven voor de Lausanne Global Analysis.

Met vriendelijke groet,
Michael Oh
Executive Director/CEO Lausanne Beweging

Opmerkingen van de redactie
Israel Today wil enkele verhelderende noten toevoegen inzake bovenstaande brief die we van de Lausanne Beweging ontvingen.

  1. Michael Oh distantieert Lausanne, of op zijn minst een aantal van zijn leden, van de anti-christen- zionistische opvattingen die onlangs werden gepubliceerd in Lausanne Global Analysis. Maar hij zegt ook dat de uiteenlopende standpunten weergegeven in de publicatie allemaal vallen binnen de grenzen van de fundamentele documenten van Lausanne, wat suggereert dat het verzet tegen op de Bijbel gebaseerde christelijke steun aan Israël in lijn is met de geloofsleer van Lausanne.

  2. De brief is het niet eens met Israel Today's weergave van de Cape Town Commitment uit 2010. Michael Oh benadrukt dat het document niet expliciet 'christenen oproept zich te bekeren van steun aan Israël.' Maar in de paragraaf na de verwijzing naar het 'Palestijnse lijden' roept de Cape Town Commitment inderdaad op tot 'berouw voor de vele keren dat christenen medeplichtig zijn aan zulke kwaden (...) door het verstrekken van onjuiste theologische rechtvaardiging hiervoor.' Dit werd in die tijd algemeen begrepen als een verwijzing naar christelijke steun voor Israël, of christelijk zionisme. Als Michael Oh nu zegt dat dit niet het geval is, dan is dat een zeer welkome verduidelijking.

  3. De Cape Town Commitment heeft alle andere crises in de wereld zomaar op een hoop gegooid, terwijl hij expliciet verwijst naar het 'Palestijnse lijden'. Dat stelt Michael Oh's bewering, dat 'er geen rangschikking in belangrijkheid bij de verschillende situaties van etnische conflicten die we noemen', ter discussie.

  4. De Cape Town Commitment en brief van Michael Oh benadrukken het 'etnische' karakter van het 'Palestijnse lijden', terwijl er in feite er geen Palestijnse etnische afkomst bestaat. Degenen die vandaag Palestijnen worden genoemd, worden algemeen beschouwd als behorend tot het Arabische ras. Dit zou opnieuw wijzen op het aanvaarden van bepaalde verhalen, die bevooroordeeld zijn ten opzichte van de historische aanspraken van de Joden in de regio.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.