Gaza: Wat zeggen dodentallen en raketaanvallen ons?

zondag 8 februari 2015 |  Israel Today staf
Het ontslag van William Schabas,, voorzitter van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie naar het Gaza-conflict in 2014 van de Verenigde Naties, nadat het rapport van de commissie al is geschreven, is een slimme zet van de anti-Israëlische Raad voor de Mensenrechten om kritiek te ontwijken.

Gezien het toenemende anti-Israël sentiment wereldwijd, zal Schabas' ontslag niets veranderen, en weer zal een rapport dat Israël beschuldigt van oorlogsmisdaden in Gaza worden gebruikt om de Joodse Staat nog verder te belasteren.

De komende diplomatieke aanval laat zien hoe de VN een essentieel onderdeel is van de campagne van opruiing tegen Israël, die slechts kan leiden tot meer geweld en bloedvergieten.

Hoewel de bevooroordeelde behandeling door de VN van Israël duidelijk is, moeten we dit steeds blijven aantonen. Een rapport van het Jerusalem Center for Genocide Prevention (JCGP) verstrekt zulk bewijs.
Dit instituut, opgericht door dr. Elihu Richter, emeritus hoogleraar van de medische school van de Hebreeuwse Universiteit, heeft zich toegelegd op de studie naar de oorzaken die leiden tot genocide en de mogelijke manieren om die te voorkomen.

De JCGP gebruikt de expertise van Elihu op het medische gebied van de epidemiologie om zijn conclusie te onderbouwen, dat de laatste militaire operatie in Gaza en de gevolgen daarvan een direct gevolg waren van Hamas' ophitsing tegen Israël. De JCGP heeft in dit rapport, dat is voorgelegd aan de VN onderzoekscommissie, opruiing vergeleken met een gevaarlijk virus dat, indien het niet wordt bedwongen en vernietigd, zich zal verspreiden en een gehele bevolking infecteren.

Woorden, legt dr. Richter uit, zijn de dodelijkste wapens van de mensheid, en de mensen zijn zo gevoelig voor ophitsende woorden van als voor infectieziekten.

Het rapport stelt dat het verschrikkelijke dodental in Gaza - 2127 inwoners van Gaza en 72 Israëli's - het directe gevolg is van de toenemende ophitsing tegen Israël, die zich manifesteerde in de vorm van raketten en terreurtunnels, die waren ontworpen om uiteindelijk Israëls ondergang te veroorzaken.
Met behulp van een epidemiologische tijdlijn wijst het JCGP-rapport op een directe correlatie tussen de raketaanvallen (ophitsing) en het aantal doden, dat niet meer toenam op het moment dat Hamas de laatste in een reeks van zes wapenstilstandsvoorstellen aanvaardde.

De vraag, waarom Hamas de eerste vijf wapenstilstandsvoorstellen weigerde, leidt tot de conclusie dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor de dood en de vernietiging van zijn eigen mensen en goederen.

Want, zoals het rapport vraagt, 'indien de schade zo verschrikkelijk was, waarom heeft Hamas de eerste wapenstilstand geschonden, evenals vier andere, voordat het zesde aanbod werd aanvaard? En waarom is Hamas volwassenen en schoolkinderen blijven ophitsen om te haten en oorlog te voeren, in openbare ruimten, via de officiële media, in scholen en gebedsplaatsen? En tot slot, waarom blijven internationale instanties deze opruiing in de UNRWA scholen subsidiëren? "

Deze interessante analogie tussen ophitsing en besmettelijke ziekte suggereert dat Israëls reactie op Hamas in verhouding staat tot het niveau van ophitsing tegen het land. Het duidt er verder op, dat Israël geen andere keus had dan slagvaardig omgaan met deze dreiging, voordat deze het potentieel van volkenmoord bereikt.

En toch, hoewel het een overtuigend rapport is, wordt het waarschijnlijk terzijde worden geschoven ten gunste van een agenda die er naar streeft om Israël hoe dan ook te belasteren, en op die manier het verklaarde genocidale doel van Hamas te steunen.

Tsvi Sadan.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.