Bevooroordeelde Gaza- onderzoeker Schabas treedt af

dinsdag 3 februari 2015 |  Israel Today staf.
William Schabas, wiens benoeming tot hoofd van een VN-onderzoek naar de Gaza-oorlog van afgelopen zomer heftig werd bestreden door Israël, is afgetreden nadat bewijs werd onthuld dat hem verbindt met het Palestijnse regime.

De VN wilde heel graag een formele onderzoekscommissie instellen naar vermeende Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza, en benoemde hiervoor in augustus een panel van drie rechters.

Maar de commissie werd onmiddellijk aangevallen omdat deze bevooroordeeld en onnodig zou zijn, niet alleen door Israël, maar eveneens door de Verenigde Staten en de Europese Unie. In die tijd zei Hamas dat de commissie evenveel medewerking van hen kan verwachten als van Israël, wat betekent: geen enkele.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde op dat moment de commissie een 'onwettige rechtbank', waarvan de resultaten 'vooraf bepaald' zijn, en wees erop dat Schabas, een Canadese professor die les geeft in Groot-Brittannië, eerder had opgeroepen tot vervolging van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de voormalig president Shimon Peres wegens vermeende oorlogsmisdaden

Schabas beweerde eveneens dat eerdere Israëlische misdrijven tegen de Gaza-terroristen (in 2009 en 2012) ernstiger waren dan enige andere crisis die op aarde plaatsvindt. En dat in een tijd waarin het volledige aantal slachtoffers en ontheemden in Darfur aan het licht kwam, en in een tijd dat in buurland Syrië honderdduizenden hetzelfde en erger ondervonden.

Het benoemen van Schabas in het panel 'bewijst zonder enige twijfel dat Israël van een dergelijk orgaan geen recht kan verwachten', schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Het lijkt nu dat deze beoordeling gerechtvaardigd was, aangezien Schabas zoiets als een voorgeschiedenis heeft met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die de Palestijnse Autoriteit controleert.

Reuters meldde die week dat Schabas in 2012 betaald juridisch advies heeft verstrekt aan de PLO. Dit was na enkele van zijn eerdere uitbarstingen tegen Israël en zijn leiders, wat suggereert dat de PLO Schabas voor de job koos juist vanwege zijn negatieve beeld van de Joodse Staat.

Schabas schreef maandag een ontslagbrief aan de VN-commissie waarin hij geen berouw toont en benadrukt dat hij het slachtoffers is geweest van 'kwaadaardige aanvallen' door degenen die vastbesloten waren om de raderen van gerechtigheid te stoppen.

Schabas beweerde dat zijn vroegere werk voor de PLO niet verschilde van de consultaties die hij veel regeringen en organisaties had gegeven. Hij liet na te erkennen dat de PLO, alvorens deze werd omgevormd tot de Palestijnse Autoriteit, de belangrijkste terroristische organisatie in de wereld was, de 'Al Qaida van die tijd'.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.