President Rivlin in Brooklin: Blijf het verleden gedenken

Sunday, February 01, 2015 |  Tsvi Sadan; bijdrage van The Jerusalem Post.
In zijn eerste staatsbezoek aan de Verenigde Staten verdedigde president Reuven Rivlin het zionisme en wees hij er op, hoe belangrijk het is om het verleden te kennen en te gedenken.

Rivlin was in New York om deel te nemen aan een aantal bijeenkomsten ter gelegenheid van de Holocaust Rememberance Day, op de 70e verjaardag van de bevrijding van Auschwitz, waaronder het openen van een tentoonstelling van Yad Vashem in het VN hoofdkwartier en een ontmoeting met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Rivlin koos ervoor, zijn eerste toespraak niet voor Joodse leiders te houden, maar voor zwarte christelijke leiders in het Christian Cultural Center in Brooklin. Geen van de negen voorgaande Israëlische presidenten heeft ooit niet-katholieke christenen in een kerk buiten Israël toegesproken. Dit unieke gebaar kreeg weinig aandacht in de media.

Hoewel Rivlin een korte toespraak hield, vormde deze toch een mijlpaal die meer aandacht waard is dan de korte positieve berichten in The Jerusalem Post en Brooklin News. Opvallend was, dat Rivlin de nadruk legde op het leren van de geschiedenis.

Opdat men zou vergeten en veronderstellen dat geschiedenis belangrijk is betoogde de vroegere president Shimon Peres herhaaldelijk, dat er geen noodzaak was om het verleden te bestuderen. De redenering achter Peres' minachting voor geschiedenis was zijn visie van een wereld waarin het land geen rol meer speelde in de vorming van de nationale identiteit, die hij op zich bekeken onbelangrijk vond. Dit verklaart zijn enthousiasme voor het idee van 'land voor vrede.'

Rivlin denkt daar anders over. Hij citeerde zijn gastheer, ds. A.R. Bernard, waarmee hij indirect het bestaan van het moderne Israël rechtvaardigde: 'We moeten het verleden vieren. We moeten het herhalen in de oren van onze kinderen en de wereld, van generatie op generatie, zodat de geschiedenis geen mythe wordt.'

Het hoeft geen verrassing te zijn dat Rivlin zo instemt met deze diepgaande benadering van de geschiedenis door deze wijze Afrikaans-Amerikaanse christelijke leider. Joden doen dit al sinds onheuglijke tijden, en mensen zoals Peres zullen uiteindelijk niets veranderen.

Rivlin maakte zeker van de gelegenheid gebruik om de broodnodige Israëlische empathie met de Amerikaanse zwarte gemeenschap te uiten, maar ook om een duidelijke boodschap over te brengen aan de wereld over het doel van het zionisme, een woord dat steeds vaker geassocieerd met imperialisme, bezetting en onrecht.

'Ik heb ook een droom,' zei de president, 'dat God opnieuw op onze deur zal kloppen. Ik droom dat Jeruzalem, dat een microkosmos van de wereld is, zal dienen als een model voor de co-existentie tussen de verschillende gemeenschappen en religies. Joden en Arabieren werden niet veroordeeld om samen te leven, maar ze werden voorbestemd om samen te leven.
We zijn allemaal kinderen van Abraham, en zoals de profeet Jesaja zei: 'Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. (…) Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem'. (Jesaja 2:2, 3b HSV).

Temidden van de leugens, desinformatie en minachting waarmee Israël wordt overspoeld, presenteerde Rivlin zionisme op een correcte wijze, als een poging om een samenleving te scheppen die een licht voor de wereld is.

Hoewel zeker niet volmaakt, probeert Israël tenminste het visioen van Jesaja te realiseren. De president gelooft dat zionisme, zoals het was bedoeld, op een dag werkelijkheid zal worden. Dit is een verre roep van de slechte pers die Israël krijgt, en misschien de reden dat dit bijzondere bezoek niet paste in de agenda van de grote persbureau's.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.