Artsen voor Mensenrechten of Artsen tegen Israël?

Monday, January 26, 2015 |  Israel Today staf
Physicians for Human Rights (PHR), Artsen voor Mensenrechten, publiceerde vorige week een eigen rapport over vermeende oorlogsmisdaden gepleegd door Israël tijdens de Gaza-oorlog van afgelopen zomer. Maar hoe kundig zijn artsen op het gebied van oorlogsrecht?

Dit is het eerste van een aantal toekomstige rapporten van derden over de operatie Sterke Rots (of Beschermde Rand), de Israëlische verdedigingsoorlog tegen raketten en ontvoeringstunnels uit Gaza, die op voorhand hebben besloten dat Israël schuldig is.

Premier Benjamin Netanyahu veroordeelde een onderzoek dat de Commissie voor de Mensenrechten van de VN startte als een 'karikatuur [die] overal door fatsoenlijke mensen moet worden afgewezen.'

Hetzelfde kan worden gezegd van het PHR-rapport, dat werd opgesteld door de lokale afdeling PHR-Israël. Net als de meeste mensenrechtenorganisaties maakt PHR zich schuldig aan het roepen van 'schot in de roos' nog voordat het eerste schot is gelost.

Artsen voor Mensenrechten is een enigszins misleidende naam, omdat het primaire doel van de organisatie niet het genezen van zieken, maar het bevorderen van een extreem linkse politieke agenda is. Het is in feite een organisatie opgericht om wetenschap en geneeskunde te gebruiken om mensenrechtenschendingen te stoppen.
Daarom hebben de artsen, die voor de organisatie werken, op zich genomen om vermeende oorlogsmisdaden te onderzoeken, waarvoor ze in werkelijkheid de deskundigheid missen.

Bijvoorbeeld, de fact-finding mission (FFM) concludeerde dat 'aanvallen werden gekenmerkt door zware en onvoorspelbare bombardementen op woonwijken, op een wijze die geen onderscheid maakte tussen legitieme doelen en beschermde bevolkingen en wijdverspreide vernietiging van huizen en civiele eigendom veroorzaakte.'

'Dergelijke willekeurige aanvallen, door vliegtuigen, drones, artillerie, tanks en gevechtshelikopters, zijn waarschijnlijk niet het gevolg geweest van beslissingen van individuele soldaten of commandanten, ze moeten goedkeuring hebben gekregen van beslissers op hoog niveau in het Israëlische leger en/of de overheid.'

Het rapport vermeldt dergelijke ernstige conclusies, ondanks het feit dat, zoals het verslag zelf erkent, 'de FFM teams geen toegang hadden tot de UNRWA faciliteiten', die werden gebruikt als schuilplaats voor burgers en tegelijkertijd als Hamas' munitiedepots, wat het rapport volledig verzwijgt.

Dergelijke onthullingen waren talrijk:
'De FFM had ook geen toegang tot bewijsmateriaal over het gedrag van Palestijnse gewapende strijders in Gaza, en de teams waren niet in staat om de officiële Israëlische beschuldigingen over misbruik van civiele of medische voorzieningen voor militaire doeleinden te onderzoeken, behalve hetgeen haar leden werd verteld door de geïnterviewden.'

En als een soort van terloopse opmerking meldt het rapport 'Als gevolg van een gebrek aan militaire expertise was de FFM niet in staat om een uitgebreide analyse te maken van de soorten wapens die werden gebruikt door de Israëlische strijdkrachten.'

Met andere woorden, PHR-Israël voerde een onprofessioneel, gedeeltelijk en vooringenomen onderzoek uit.
Deze 'beperkingen' kwamen aan het licht op het moment dat de media video-interviews met vermeende getuigen uit Gaza van de Israëlische misdaden ontvingen en uitzonden. Onder de geïnterviewden waren, zoals later bleek, minstens twee Hamas-strijders.

Niet afgeschrikt door dergelijke kleinigheden dringt PHR-Israël er bij de internationale gemeenschap op aan, een 'urgent en rigoureus onderzoek naar de impact van deze oorlog, evenals van de vorige gewapende conflicten (...) in Gaza uit te voeren. In dit onderzoek moeten de onverzoenlijke effecten van de voortdurende bezetting zelf in aanmerking worden genomen.'

Laat er geen misverstand zijn, het is de verafschuwde bezetting die de extreme Israëlische linkerzijde voedt, die op zijn beurt ten prooi is gevallen aan het valse Palestijnse verhaal, dat de controle over het historische Land van Israël opeist.

Hoewel 80 procent van de Israëli's net zo weinig waarde hechten aan de activiteiten van organisaties zoals PHR als de Amerikanen aan het bezoek van Jane Fonda aan Noord-Vietnam, is het triest dat hun invloed veel groter is dan hun aantal en ze mateloos veel schade toebrengen aan Israël.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.