PA wil lid Strafhof worden; VS: Palestina is geen Staat

Sunday, January 11, 2015 |  Israel Today staf.
Hoewel de regering-Obama trouw de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse Staat steunt, heeft deze vorige week een demoraliserende klap uitgedeeld aan de Palestijnse pogingen om dit doel eenzijdig te bereiken.

Kort nadat de Palestijnse Autoriteit de stemming had verloren over een motie in de VN Veiligheidsraad, inhoudende een volledige Israëlische terugtrekking uit Judea, Samaria en de oostelijke helft van Jeruzalem uiterlijk in 2017, evenals de hervatting van de 'onderhandelingen', dreigde de PA het nieuwste lid te worden van het Internationale Strafhof (ICC, in Den Haag), waar hij ongetwijfeld stapels rechtszaken tegen Israël en zijn leiders zou indienen.

Maar de Amerikaanse buitenlandwoordvoerster Jen Psaki herinnerde de Palestijnse Autoriteit er aan, dat hij geen Staat is, en zich daarom niet kan aansluiten bij de ICC.
'De Verenigde Staten geloven niet dat de Staat Palestina zich kwalificeert als een soevereine Staat en erkent hem niet als zodanig en gelooft niet dat hij in aanmerking komt om toe te treden tot het Statuut van Rome,' zei Psaki op een persconferentie in Washington.
Verder waarschuwde ze, dat het Amerikaanse Congres nu zou beraadslagen over het al dan niet stopzetten van 400 miljoen dollar jaarlijkse financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit.

De voormalige Amerikaanse Midden-Oosten onderhandelaar Dennis Ross stimuleerde Europese mogendheden om een soortgelijk standpunt in te nemen tegenover de voortdurende Palestijnse onverzettelijkheid, als ze serieus willen meewerken aan een echte vrede.

In een opinieartikel in de New York Times wijst Ross erop, dat de Palestijnse Autoriteit drie afzonderlijke vredesakkoorden had verworpen - in 2000, 2008 en 2014 - en dat de Palestijnse leiders helaas zo geconditioneerd zijn dat ze geloven dat ze alles voor niets kunnen krijgen.

'De Palestijnse politieke cultuur is geworteld in een verhaal van onrecht. Zijn anti-kolonialistische neiging en zijn diepe gevoel van wrok beschouwen concessies aan Israël als onwettig. Compromissen sluiten wordt afgeschilderd als verraad,' legde hij uit. 'Indien ja zeggen duur is en niets doen niet, waarom zouden we verwachten dat de Palestijnen van koers zouden veranderen?'
Ross wees erop dat de Palestijnen de gevolgen moeten gaan dragen voor zoveel mislukte vredesinspanningen.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.