Rabbijnen verbieden viering van Nieuwjaar in Israël

Thursday, January 01, 2015 |  David Lazarus, NAI.
Het opperrabinaat van Israël heeft verklaard, dat er geen nieuwjaarsviering mag zijn in Israël, en dreigt het kosher-certificaat in te trekken van hotels en restaurants die zulke vieringen houden.

Het rabbinaat stelt uitdrukkelijk, dat 'het plaatsen van verwijzingen naar heidense feesten aan het einde van het gewone jaar niet is toegestaan.' Dat betekent voor veel Israëli's geen oudejaarsavond.

Genoemd naar paus Sylvester
De Israëlische term voor oudejaarsavond is 'Sylvester', de naam van de Romeinse paus, die de leiding had over de bekering van Constantijn en regeerde tijdens het concilie van Nicea (325 AD). Het was Sylvester die Constantijn overtuigde om Joden te verbieden in Jeruzalem te wonen en een groot aantal venijnige anti-Joodse eisen in het Romeinse christendom instelde.

In een groot deel van Europa wordt oudejaarsavond, evenals in Israël, 'Sylvester' genoemd. Oost-Europese Joden denken aan 1 januari als een dag van pogroms. Al lang geleden, sinds de viering van de geboorte van Christus werd ingesteld op 25 december, interpreteerde het christendom het nieuwe jaar als een symbool van de heerschappij van het christendom, en de dood van het Jodendom. Nieuwjaarsdag werd een tijd voor anti-Joodse activiteiten: verbranden van synagoges en boeken, openbare martelingen en moord.

Die antisemitische praktijken op oudejaarsavond zijn door de geschiedenis heen voortgezet.
Op nieuwjaarsdag 1577 verordende paus Gregorius XIII, dat alle Romeinse Joden, op straffe van de dood, de verplichte katholieke bekeringspreek, gehouden in de synagoges van Rome na de vrijdagavonddiensten, moeten beluisteren.
Op nieuwjaarsdag 1578 ondertekende Gregory de wet die Joden dwingt belasting Joden te betalen voor de ondersteuning van een 'Huis van Bekering' om Joden te bekeren tot het christendom.
Op nieuwjaarsdag 1581 beval Gregory zijn troepen om alle heilige literatuur in beslag te nemen van de Romeinse Joodse gemeenschap. Duizenden Joden werden vermoord in de campagne.

Straf voor het vieren van oudejaarsavond
Deze week publiceerde het Opperrabbinaat kennisgevingen met de waarschuwing, dat elk Israëlisch etablissement dat een oudejaarsavondviering houdt, gestraft zou worden door de religieuze autoriteiten. Hoewel het rabbinaat geen wettelijke bevoegdheid heeft om te verhinderen dat iemand het nieuwe jaar viert, kunnen ze hun wil opleggen aan grote delen van de Joodse bevolking omdat zij de controle hebben over Kosher certificatie.
Het Opperrabbinaat van Israël waarschuwde, dat het kosher-certificaat (hechsher) wordt ingetrokken van elk hotel of restaurant, dat een oudejaarsavondviering houdt. Ook werd gewaarschuwd tegen het plaatsen van kerstbomen en het ophangen van oudejaarsversieringen.

Rabbijnen walgen van christelijke activiteiten
Het rabbijnse verbod op het vieren van niet-Joodse feesten in Israël weerspiegelt de diepe afkeer die religieuze Joden hebben van christelijke activiteiten in de Joodse natie. Ook is het niet de eerste keer dat het Opperrabbinaat zijn bezorgdheid uitspreekt over christelijke vieringen in Israël. Het is zelfs niet de eerste keer in het afgelopen jaar.

Afgelopen jaar eisten de opperrabbijnen tijdens het Loofhuttenfeest, dat de regering zou verhinderen dat de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ) een gebedswake zou houden nabij de Huldapoort van de Oude Stad. In hun beroep hiertegen stelde het rabbinaat dat de gebedsbijeenkomst 'echte Joodse verlossing' zou verhinderen, en dat de ICEJ beoogde om 'zijn klauwen in de Heilige Stad en het land te zetten en onze Joodse broeders af te snijden uit het land der levenden.'

Andere plaatselijke rabbijnse autoriteiten hebben ook geprobeerd om een einde te maken aan de christelijke gebeden die plaatsvinden in de buurt van de Tempelberg. Ze beschrijven christelijk gebedsbijeenkomsten als 'ceremonies van afgoderij die bidden tot “die persoon” om te heersen over Jeruzalem,' en sluiten af met een vervloekend gebed, 'Moge de naam van de goddelozen wegrotten' (Spreuken 10:7). De typische manier waarop de meeste rabbijnen naar Jezus verwijzen is 'die persoon', ze weigeren om zelfs zijn naam te noemen.

Toch gewoon Nieuwjaar gevierd
Ondanks alle rabbinale waarschuwingen werd in Israël het nieuwe kalenderjaar gevierd zoals men dat in Europa gewend is, met veel drinken en dansen, maar zonder vuurwerk. Er werd vooral de hoop uitgesproken dat 2015 wat vreedzamer zal zijn dan het vorige, omdat het land werd geteisterd door oorlog en terreuraanslagen, zoals we lang niet meer hebben meegemaakt. Daarom was het voor velen niet moeilijk om afscheid te nemen van het voorbije jaar.

De jaarwisseling ging echter niet voorbij zonder ongevallen, waarbij 137 personen gewond raakten. 25 mensen hadden een auto-ongeluk, vijf van hen zijn in kritische toestand. Bij gevechten raakten 24 mensen gewond, waarvan twee ernstig. Alcohol deed 54 personen in het ziekenhuis belanden, en 23 anderen zijn gewoon ingestort.

Een zegen voor het nieuwe jaar
Ik hoop dat door middel van de artikelen, nieuwsberichten en onderwijs gedurende het hele jaar op deze website, en in het maandelijkse Israel Today Magazine, zowel Joden als christenen de echte persoon van Yeshua de Messias leren kennen, en dat Zijn naam worde geheiligd in waarheid in Israël. Moge jullie allemaal een gelukkig en gezond Nieuwjaar hebben!

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.