Michael Brown: Daarom spreek ik bij ‘Christ at the Checkpoint’

zondag 27 mei 2018 |  David Lazarus
Dr. Michael Brown, een bekende Amerikaanse radio­presentator, schrijver, hoogleraar, en promotor van het Messiaanse Jodendom, spreekt maandag tijdens de vijfde (omstreden) conferentie Christ at the Checkpoint (CatC ) in Bethlehem.
In het aprilnummer van het Israël Today Magazine publiceerden we onderstaand gesprek met hem over zijn voornemen aan deze conferentie in Bethlehem deel te nemen..

Israel Today: De meeste Messiaanse Joden nemen bewust niet deel aan de anti-Israëlische conferentie ‘Christ at the Checkpoint’. Waarom bent u op de uitnodiging ingegaan?
Brown:
Ik ben me terdege bewust van de controverse en onenigheid die hierover bestaat binnen het leiderschap van de Messiaanse Joden in Israël. Maar het zit zo: Toen de organisatoren van de conferentie me uitnodigden, zeiden ze: ‘We zijn het helemaal niet eens met jouw mening, maar we willen toch graag dat je komt.’ Ik beschouw dat als een gelegenheid om mijn standpunten te verdedigen. Ik ben vrijmoedig en niet bang voor confrontaties.

Bent u ook niet bang dat CatC uw deelname zal uitbuiten voor eigen propaganda?
Mijn stem is veel luider dan die van hen. En wat het spreken in het openbaar betreft, is mijn netwerk veel groter dan dat van hen. Als er gedurende de conferentie iets huichelachtigs wordt verteld, zullen we dat over de hele wereld bekendmaken. We plannen een live-stream. Meer dan 550.000 mensen volgen onze Facebookpagina. Als ze onoprecht spreken, dan zal ik ze openlijk en op de man af confronteren. Elk CatC-bericht dat ik op hun Facebookpagina heb gelezen, bekritiseert Israël. Ik ga ze persoonlijk uitdagen om hun mond eens open te doen over de vreselijke dingen die de Palestijnse Autoriteit doet, inclusief het aanmoedigen van terrorisme.

Ik heb ze geschreven dat ze eerlijke berichten moeten verspreiden over hun doeleinden. Van wat ik zelf uit hun berichtgeving kan opmaken, lijkt het of ze erop uit zijn christenen op te zetten tegen de ‘demonische staat Israël’. Ik zal verklaren dat ze niet gezegend kunnen worden door God, als ze niet erkennen dat Hij ons volk heeft teruggebracht naar het land, en dat Hij nog altijd vasthoudt aan de beloften die Hij aan de aartsvaders en de profeten van het volk Israël heeft gedaan. Een van hun leiders, Munther Isaac, heeft gezegd dat de Geest van Jezus tegenovergesteld is aan de geest van het zionisme. Ik accepteer dat niet.

De Israëlische autoriteiten beschouwen CatC, als een buitengewoon ernstig probleem. Hoe zal dat voor u als Messiaanse Jood uitpakken?
Natuurlijk wil ik niet als tegenstander van Israël te boek staan. Maar heeft de Israëlische regering niet zelf gezegd dat ze CatC zonder succes heeft benaderd? Ik krijg nu de kans in alle openheid, maar ook privé met hen te spreken. Een aantal deelnemers is christen, en ik zal ze openlijk en privé op hun zonde aanspreken. Als alles mislukt en de hele conferentie een nachtmerrie voor me wordt, dan zullen we dat openbaar maken. Maar dat kan ik alleen doen als ik erbij ben. Als de regering meekijkt, zullen ze in mij een kampioen zien. Ze zullen glimlachen en mij een duimpje omhoog geven.

Andere Messiaanse Joden hebben al eerder geprobeerd een verandering teweeg te brengen bij CatC .
Ik ben anders. Ik heb op radio en tv en via de sociale media veel toehoorders. Ik heb al aan groot opgezette campagnes deelgenomen die CatC ontmaskeren. Anderen hebben die ervaring niet. Ik zal tijdens de conferentie uitleggen waarom de meeste Messiaanse Joden niet naar CatC komen, ondanks het feit dat ze met veel Israëlische Arabieren nauw samenwerken. De reden daarvan is dat deze Messiaanse Joden een andere geest proeven in de CatC. De deelnemers aan de CatC moeten begrijpen dat er een oorzaak is voor de Israëlische controleposten (checkpoints), namelijk om moordenaars tegen te houden. Ik zal me niet laten verleiden om Israël te bekritiseren. Ik kan zeer confronterend zijn.

Verder ben ik van plan de verantwoordelijkheid voor de christenvervolging totaal bij de Palestijnse Autoriteit, Hamas en de fundamentalistische islam neer te leggen, en ik weiger die verantwoordelijkheid in de schoenen van Israël te schuiven, zoals de CatC vaak doet. Ze zullen door de Heer en door de hele wereld ter verantwoording worden geroepen, tenzij ze mij op het laatste moment nog de toegang tot de conferentie weigeren.

Dit artikel stond in het aprilnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.