Messiaanse Joden baden voor orthodoxe belagers

woensdag 6 september 2017 |  Ryan Jones
Vorige week schreef de religieuze website Arutz Sheva, dat orthodox-Joodse 'anti-missionarissen' met succes hadden gedemonstreerd tegen een 'nieuwe' Messiaans-Joodse gemeente in de woestijnstad Arad en zo hadden verhinderd dat een aantal inwoners een gebouw binnengingen, dat ze een 'kerk' noemden.
Jonge Orthodoxe Joden protesteren. Archieffoto van David Cohen/Flash90.

Het artikel meldt dat meer dan honderd (religieuze) inwoners van Arad, waaronder burgemeester Nisan Ben Hamo, gekomen waren om hun stad tegen de 'gevaren' van het Evangelie te beschermen.
Maar het artikel was grotendeels onjuist, een ongelukkig voorbeeld van 'nepnieuws' bedoeld om de groeiende aanwezigheid en invloed van Messiaanse Joden in Israël in te perken.

De betreffende gemeente is Chasde Yeshoe'a (Jezus Genade), die zeker niet nieuw is, maar al langer bestaat in Arad. De gemeente kwam alleen maar op een andere plaats bij elkaar wegens de zware zomerse hitte.

De redactie van Israel Today heeft contact opgenomen met Chasde Yeshoe'a om uit te zoeken wat er echt is gebeurd. Eind augustus, toen ze voor het eerst in een koeler bedrijfsgebouw bij elkaar kwamen, was Chasde Yeshoe'a inderdaad het doelwit van een demonstratie van plaatselijke ultraorthodoxen, behorend tot de sekte die bekend is als Goer Chassidim. Maar het was niet de hele groep, en zeker geen honderd, zoals Arutz Sheva berichtte. Een vertegenwoordiger van de gemeente vertelde ons dat er 20 tot 30 demonstranten waren gekomen, die aankwamen toen de dienst al was begonnen.

De gemeenteleden waren veilig in het gesloten bedrijfsgebouw, wisten dat de orthodoxe demonstranten buiten waren, maar konden hen nauwelijks horen. Natuurlijk verhinderde dat de gemeente niet om een groot deel van de dienst te besteden aan gebed voor hen die hen (proberen te) vervolgen. 'We gingen voor hen bidden, en daarbij ondervonden we bovennatuurlijke vreugde en vrede, we konden de aanwezigheid van de Heer voelen,' zei ons contact.

Er stonden nog diverse andere onnauwkeurigheden of pure onwaarheden in het Arutz Sheva-artikel, de belangrijkste zijn:
♦ Burgemeester Hamo nam geen deel aan het protest. Volgens ons contact was hij dat weekeinde niet eens in de stad. En als hij in de stad was geweest, zou hij zich niet hebben aangesloten bij de demonstratie van Goer Chassidim, omdat de plaatselijke orthodoxen hem bijna evenveel haten als zij de Messiaanse Joden haten.
♦ De Goer Chassidim zeiden dat ze 'baden' tegen de Messianen, maar alles wat ons contact kon horen waren vervloeken en vijandige leuzen. Maar inderdaad, gezien de vijandschap van de orthodoxe secte tegenover Joodse gelovigen in Yeshoe'a, zouden ze deze vloeken kunnen beschouwen als 'gebeden'.
♦ Het Arutz Sheva-artikel benadrukte het feit dat de Goer Chassidim-demonstratie erin was geslaagd om te voorkomen dat meerdere Joden naar de dienst gingen en daardoor 'hun zielen had gered' van beschadiging door het Evangelie. Ons contact merkte op dat iedereen binnen was voordat de Goer Chassidim arriveerden, en niemand werd door hun bescheiden protest weerhouden.

De Goer Chassidim keerden de volgende Shabbat terug, maar zoals onze contactpersoon meldde, was de gemeente toen niet in het bedrijfsgebouw, dus alles wat de 'anti-missionarissen' bereikten, was schreeuwen tegen een gesloten deur.

Het is een interessante tijd in Israël wat betreft deze confrontaties tussen Messiaanse Joden en Orthodoxe randgroepen. Terwijl het gewone volk steeds meer zijn buik vol heeft van de hypocrisie, het geweld en het niet aan de maatschappij bijdragen van deze orthodoxe sekten, is er een toenemende belangstelling voor Messiaanse Joden.

Misschien is de belangrijkste motiverende factor achter dit fenomeen het schaden van de Goer Chassidim en andere gelijkgestemde sekten. 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend,' en dergelijke. Hoe het ook zij, in plaats van Messiaanse Joden uit het land te verdrijven, zullen dergelijke acties van de Goer Chassidim en andere sekten waarschijnlijker de positie en invloed van lokale gelovigen versterken.

Opnamen van een eerdere orthodox-Joodse demonstratie tegen de Messiaanse gemeente in Arad.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.