Christenen

Zending in Israël – deel 3
Friday, January 01, 2016
Christelijke zendingsgenootschappen hebben meer dan tweehonderd jaar lang actief geprobeerd in Israël Joden tot Christus te bekeren, zonder veel resultaat. Maar toen in 1970 de Messiaans-Joodse beweging opkwam en er in het hele land Messiaanse synagoges en gemeentes werden gesticht, kwamen er meer Joden tot geloof in Jeshua (Jezus) – en begon men in Israël nerveus te worden.
Orthodoxe rabbijnen schrijven positief over Jezus
Thursday, December 24, 2015
Ruim 25 vooraanstaande rabbijnen uit Israël en het buitenland hebben onlangs in een verklaring opgeroepen tot een vernieuwde blik op Jezus, christenen en het Nieuwtestamentische geloof. Maar het Joodse volk is nog ver verwijderd van de waarheid, wie Jezus is.
Aantal Christen-Arabieren in leger neemt sterk toe
Thursday, December 24, 2015
Te midden van toenemende discriminatie – en zelfs gewelddadigheden – tegen christelijke minderheden in het gehele Midden-Oosten, leidt een klein programma in Israël ertoe dat het aantal christelijke Arabische Israëli's, die zich vrijwillig voor militaire dienst melden, sterk toeneemt.
Bloed van christenen wordt vergoten – en u boycot Israël
Thursday, December 10, 2015
'In het Midden-Oosten is er slechts één land, slechts één, waar christenen in veiligheid leven – Israël' Dit zei Gabriel Naddaf woordvoerder voor de Grieks-Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, in het Europese Parlement tijdens een spoedzitting over het labelen van Israëlische producten.
Video: Islamitische prediker noemt Jezus 'Allah's slaaf'
Friday, November 27, 2015
In Afrika reizen steeds meer islamitische predikers rond, waaronder de Egyptische geestelijke Wahid Abed Al Salam. Zij overreden de inwoners om hun geloof in Jezus op te geven en verklaren dat Jezus een slaaf was van de profeet Mohammed en Allah.
Zending in Israël (Deel 2)
Monday, November 23, 2015
Al eeuwenlang hebben christenen niet alleen veel kerkgebouwen, maar ook scholen en ziekenhuizen in Israël gebouwd, in de hoop dat het Joodse volk overtuigd zou worden dat Jezus de Messias is. Al deze inspanningen ten spijt, kwamen er maar weinig Joden tot bekering.
Handelingen van een 20e eeuwse Apostel
Sunday, November 15, 2015
Het boek 'Appointment in Jerusalem' vertelt het ongelooflijke verhaal van Lydia, een jonge lerares die een ontmoeting met Christus had die net zo dramatisch is als de apostel Paulus had, en die haar bestemming volgde in een stad waar ze niets van wist, en zich elke stap door de Heilige Geest liet leiden.
Duitse Marienschwester bidt vanwege Jodenvervolging
Sunday, November 08, 2015
Zevenenzeventig jaar na Kristallnacht - de nacht van officieel gesanctioneerd vandalisme tegen Joodse bedrijven in Duitsland – gaat de niet-uitgelokte vervolging van Gods oude volk door.
Arabische christen vraagt belaagde Joden vergeving
Tuesday, October 27, 2015
Temidden van de huidige golf van terroristische aanvallen heeft een Arabische christelijke leider een video gepubliceerd, waarin hij vergeving vraagt aan zijn Joodse broeders en aandringt bij andere Arabische christenen om hetzelfde te doen.
In het islamitische ‘Palestina’ tot geloof gekomen
Tuesday, October 27, 2015
Mohammed kwam angstig over toen ik hem voor het eerst ontmoette in de redactiekamer van Israel Today. En dat terwijl we hem hadden beloofd dat we zijn naam niet bekend zouden maken. Mohammeds angst is niet ongegrond, dat bewijzen de littekens op zijn lichaam.
Video: Jeruzalem-parade trekt duizenden deelnemers
Monday, October 05, 2015
Duizenden christenen uit de hele wereld hebben deelgenomen aan de zestigste mars door Jeruzalem en zo hun solidariteit en steun voor Israël getoond. Bij de parade waren ook het Israëlische leger, de politie en andere overheidsinstellingen betrokken.
Brand in Bethlehemse kerk – en waar blijft de pers?
Wednesday, September 30, 2015
Half juni werd brand gesticht in de Kerk van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha, vermoedelijk door Joodse extremisten, en het nieuws kreeg veel aandacht. Maar heeft u al iets gehoord over de brand in de St. Charbel kerk in Bethlehem, vermoedelijk door moslimextremisten?