September 2021

Groeten uit Israël - De feestdagen zijn voorbij
Posted on Thursday, September 30, 2021
Het onderhouden van vriendschappen is belangrijk. Onze jongste zoon gebruikte de feestdagen hiervoor, maar wij, de ouders, konden ook eindelijk meer tijd met hem doorbrengen. En onze oudste zoon en zijn verloofde gebruikten die tijd voor een vakantie in de VS.
Yatar-vrijwilligers zorgen off-road voor veiligheid
Posted on Thursday, September 30, 2021
De vrijwilligers van de Yatar Contra­terrorisme Eenheid werken onder recht­streeks bevel van de grens­politie en de IDF. Zij komen snel op off-road locaties als eerste hulp bij branden, infiltraties of terreur­activiteiten, waar andere voertuigen en zelfs legerjeeps niet kunnen komen.
Het Feest van de Vreugde van de Torah in Israël
Posted on Wednesday, September 29, 2021
Simchat Torah is een van Israëls bijzondere feest­dagen. Het is een blijde, vreugdevolle en bijzondere feestdag die laat zien hoezeer het Joodse volk verbon­den is met de Torah, het Woord van God, en verheugd uitkijkt naar een nieuw jaar van Torah-studie.
Israëlische professor wordt voorzitter CERN-raad
Posted on Wednesday, September 29, 2021
Het was een zeer belangrijke gebeurtenis voor de Staat Israël en voor de Israëlische wetenschap, toen de Israëlische professor Eliezer Rabinowitz van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem onlangs werd verkozen tot hoofd van de CERN-Raad.
In Israël ontwikkelde robotaxi's volgend jaar in München
Posted on Wednesday, September 29, 2021
Robotaxi's zonder bestuurder, ontwikkeld door de Israëlische kampioen in autonome-rijtechno­logie Mobileye en zijn partners, mogen volgend jaar in de straten van München rijden, nu Duitsland een wet heeft aangenomen die bestuur­der­loze voertuigen op de weg toestaat.
Israëlische hi-tech groeit sneller dan arbeidsmarkt
Posted on Wednesday, September 29, 2021
De hi-tech industrie in Israël groeit zo snel, dat de bevolking nauwelijks voldoende technische werk­nemers kan leveren. Israël moedigt daarom meer ultra­orthodoxe Joden en Arabieren aan om in de hi-techsector te gaan werken om het tekort aan arbeids­krachten op te vangen.
Prominente Irakezen riepen op tot vrede met Israël
Posted on Tuesday, September 28, 2021
Irak beleefde het afgelopen zaterdag zoiets als een politieke aardbeving, toen 300 prominente burgers, waaronder regerings­functio­narissen en stam­hoofden, in Irbil deelnamen aan een conferentie die opriep tot vrede en normalisatie met Israël.
Moslimlanden doen mee aan schaakwedstrijd met Israël
Posted on Tuesday, September 28, 2021
Op de verjaardag van de Abraham Akkoorden namen 618 schakers uit 80 landen deel aan een online evene­ment van solidariteit met Israël met de naam Chess4­Solidarity, waaronder schakers uit Iran, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Tunesië, Algerije, Jemen, Oman, Niger en Indonesië.
De betekenis van Soekot in het Joodse geloof
Posted on Tuesday, September 28, 2021
Na Yom Kippoer, de Grote Verzoendag, begint voor het Joodse volk de vreugdevolle feestweek van Soekot, het Loofhuttenfeest. In de oudheid was het een van de drie Joodse pelgrimsfeesten, waarbij de mensen naar de Tempel in Jeruzalem reisden om een offer te brengen.
De grootste soekah ter wereld staat in Jeruzalem
Posted on Tuesday, September 28, 2021
Het Waldorf Astoria Hotel in Jeruzalem is de plaats waar zich de grootste hangende soekah (loofhut) ter wereld bevindt, met daarbij alle voor­zie­ningen en geneug­ten die behoren bij een luxe hotel, maar desondanks strikt kosher.
Toerisme: Jeruzalem, een eeuw geleden
Posted on Tuesday, September 28, 2021
In deze feestweek staat Jeruzalem centraal, waar nu overal de versierde loofhutten te zien zijn. Maar hoe zag de stad er een eeuw geleden uit? We kijken naar een oude zwart-wit film uit 1918. Ook toen werd er gebeden bij de Westelijke Muur.
Palestijnen vallen Joodse pelgrims aan bij Jozefs Graf
Posted on Monday, September 27, 2021
• Arabieren vallen Joden aan op weg naar Jozefs graf,
• Soldaten beantwoorden de beschietingen,
• Spanningen op de Westbank nemen toe,
• Oppakken Hamas-cel voorkomt ontvoeringen.
De stekker uit het Palestinisme trekken
Posted on Monday, September 27, 2021
De Amerikaans-Israëlische blogger Victor Rosenthal toont zich bij het beantwoorden van een vraag over zijn artikel 'Waarom opereert Israël alleen defensief?' een voorstander van het scheiden van beide bevolkings­groepen in Israël, zoals elders ook werd toegepast.
Fotogalerij: Indrukken van het Loofhuttenfeest
Posted on Monday, September 27, 2021
Deze weekstaat in het teken van het Loofhuttenfeest, Soekot. In de video kunt u het uitspreken van de priesterlijke zegen op het plein voor de Westelijke Muur beleven. Een aangrijpende gebeurtenis, die tweemaal per jaar plaatsvindt, tijdens Pesach en Soekot.
Archeologie: Prisma van Sanherib, de strijd tegen Juda
Posted on Monday, September 27, 2021
In de Annalen van Sanherib, drie identieke zeskante zuilen beschreven in spijkerschrift, ontdekt bij arche­logische opgra­vingen in de stad Nineve, beschrijft Sanherib zijn veldtocht tegen Juda - dezelfde veldtocht die in het boek Koningen wordt beschreven.
Bennett doet 'The Squad' af als anti-Israël mislukkingen
Posted on Sunday, September 26, 2021
Premier Naftali Bennett vertrok zaterdag­avond naar de VS. Maar voordat hij opsteeg, deed hij 'The Squad,' een kleine maar luid­ruch­tige groep van progres­sieve Demo­cratische parlements­leden, publie­kelijk af als misluk­kingen in hun anti-Israël inspan­ningen.
Israëlische soldaten schieten Palestijnse Nazivlag neer
Posted on Sunday, September 26, 2021
Palestijnen hebben als demonstratie tegen Israël zaterdag een Nazivlag met haken­kruis opge­hangen aan een elektri­citeits­leiding in de stad Beit Ummar, bij Hebron, nabij een post van de IDF. Een patrouille van Israëlische soldaten stopte en schoot de vlag naar beneden.
'Onheilsprofeten' dringen aan op nieuwe beperkingen
Posted on Sunday, September 26, 2021
Israëls officiële coronavirus adviespanel noemde woensdag het beleid van de regering-Bennett 'gevaarlijk' en niet in staat om de vierde golf van Corona-besmet­tingen te beteugelen. Straks kunnen de Israë­lische zieken­huizen de groeiende golf van Corona­patiënten niet meer aan.
Waarom nadruk op Covid-vaccins als er medicijnen zijn?
Posted on Sunday, September 26, 2021
Waarom werden meerdere schijnbaar effectieve genees­middelen tot op heden willens en wetens zo lang achter­gehouden voor veel te veel patiënten?Waarom is er geen publieke discussie omtrent deze een­voudige en goedkope behan­de­lings­moge­lijk­heid voor Covid patiënten?
Congres verwerpt AOC en steunt financiering Iron Dome
Posted on Friday, September 24, 2021
De poging van vier progres­sieve Democraten om Amerikaanse financiële hulp aan Israël, voor aanvulling van de Iron Dome raketten, te blokkeren, is mislukt. Iets minder progressieve Democraten proberen nu de 'tweestatenoplossing' bovenaan de agenda van het Witte Huis te krijgen.
Muziekvideo: Mozes gaf ons de Torah
Posted on Friday, September 24, 2021
Het lied van vandaag komt uit de laatste hoofdstukken van Deuteronomium, die tijdens Simchat Torah, Vreugde der Wet, worden gelezen, waarna de lezing van de boeken van Mozes weer van voren af aan begint, bij Genesis 1.
Groeten uit Israël - Van bierbuik naar boksbuik
Posted on Friday, September 24, 2021
Jonge kinderen hebben nog niet de vaardigheid om zich goed te kunnen uitdrukken, dus lichamelijk contact is des te belangrijker. En mijn wat in omvang toegenomen buik schijnt echt een fascinerende uitdaging te zijn voor onze drie meisjes, om die als boksbal te gebruiken.
Shabbats­lezingen: Grande Finale en nieuwe start
Posted on Friday, September 24, 2021
Simchat Torah, de slotdag van Soekkot, het Loof­hutten­feest, op woensdag 29 september vormt de afsluiting van de traditionele jaarlijkse cyclus van het lezen van de gehele Torah (de eerste 5 boeken van de Hebreeuwse Bijbel). We sluiten Deuteronomium af en beginnen weer met Genesis.
Progressieve Democraten blokkeren geld voor Iron Dome
Posted on Thursday, September 23, 2021
De Israëlische ambassadeur bij de VS en de VN Gilad Erdan had zware kritiek op het progressieve congreslid Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) voor het blokkeren van de financiering, bedoeld voor de aanvulling van de raketten van het 'Iron Dome’ verde­digings­systeem.
Snel aanmelden: Woestijntocht langs de oude Wierookroute
Posted on Thursday, September 23, 2021
We wachten op de laatste vier deelnemers voor de Israel Today/Israel Heute woestijnreis, van 24 oktober tot 3 november, een tocht voor sportieve mensen langs de oude Wierookroute, van Petra in Jordanië naar Nitzana, in de Negev woestijn, aan de grens met Egypte. Meld u snel aan!
De cyber-oorlog tegen Israel Today
Posted on Thursday, September 23, 2021
Sinds de oorlog met Gaza dit voorjaar, ligt ons in Jeruzalem gevestigde nieuws­agent­schap Israel Today onder vuur. In de afgelopen 3 maanden hebben haters van Israël aanvallen opgevoerd om Israel Today te verhinderen onze pro-Israël en pro-God van Israël berichten te publiceren voor onze lezers over de hele wereld.
Palestijnen photo­shoppen opge­pakte terroristen
Posted on Thursday, September 23, 2021
Toen zes Palestijnse terroristen ontsnapten uit een Israëlische gevangenis, en vervolgens snel werden opgepakt, maakten opwinding en trots snel plaats voor bittere teleur­stelling. Om het leed te verzach­ten werden de foto's van de voort­vluchtigen bewerkt om hen uitdagend te laten glimlachen.
REX MK II, nieuw onbemand landvoertuig van IAI
Posted on Thursday, September 23, 2021
Het Israëlische bedrijf Israel Aerospace Industries (IAI) onthulde op de Defense and Security Equipment Inter­national (DSEI) beurs 2021, die van 14 tot 17 september in Londen werd gehouden, het Rex MK II onbe­mande grond­voertuig (UGV).
Loofhutten­feest-gebruiken van over de gehele wereld
Posted on Wednesday, September 22, 2021
Soekkot, het Loofhuttenfeest, wordt op ongeveer net zoveel manieren gevierd als er Joodse gemeen­schappen over de hele wereld zijn. Versieringen en wat men er eet verschillen per land. En soms moeten de mannen in de loofhut overnachten.
Verloren stam Bne Menashe viert Soekkot in India
Posted on Wednesday, September 22, 2021
Zoals veel Joden over de hele wereld, komt de Bne Menashe gemeenschap van Noordoost-India deze week bijeen om Soekkot te vieren. Zij bidden deze week speciaal om de vervulling van hun eeuwenoude droom, om in het komende jaar Aliyah naar Israël te maken.
Israël verzorgt cyber­veilig­heid in de Golfregio
Posted on Wednesday, September 22, 2021
Als onderdeel van de Abraham-akkoorden met de Golf­staten, levert Israël nu ook in meerdere landen een belang­rijke bijdrage aan het verbe­teren van de bevei­liging tegen cyber­aanvallen in de olie- en gas­industrieën en binnen de financiële sectoren.
Israëlisch bedrijf beveiligt in stilte gevoelige smartphones
Posted on Wednesday, September 22, 2021
Assac Networks trekt - In tegenstelling tot zijn spyware rivalen - geen wereldwijde media-aandacht, omdat het in stilte smartphones van bedrijven, over­heden en veilig­heids­diensten in veel landen beschermt tegen hacken en afluisteren.
Hoe Israël de laatste twee ontsnapten te pakken kreeg
Posted on Tuesday, September 21, 2021
Israëlische veiligheidstroepen hebben maandag in de Palestijnse stad Jenin de laatste twee Palestijnse terroristen opgepakt, van de zes die op 6 september uit de Gilboa gevangenis ontsnapten. Zij maakten hun schuilplaats bekend door het gebruiken van hun mobiele telefoon.
Bennett: laat ouders elkaar dwingen kinderen in te enten
Posted on Tuesday, September 21, 2021
Premier Naftali Bennett heeft opnieuw zware kritiek te verduren gekregen wegens zijn agressieve tactieken om Israëlische ouders over te halen hun kinderen te vaccineren tegen Covid-19. Na de Soekkotvakantie is vaccinatie of een negatieve test voor hen vereist.
Toerisme: Het Loof­hutten­feest vieren in Jeruzalem
Posted on Tuesday, September 21, 2021
Deze dinsdag is het de eerste dag van Soekkot, het Loof­hutten­feest, een van de drie grote feesten waarvoor het Joodse volk opdracht kreeg dit in Jeruzalem te vieren. Het gedenkt de lange tocht door de woestijn na de Uittocht in Egypte, toen men in hutjes woonde.
Jeruzalemse moslims trainen voor reactie op aardbeving
Posted on Monday, September 20, 2021
Dertig moslims, die vrijwilliger zijn bij de reddings­organisatie United Hatzalah in Oost-Jeruzalem, volgden vorige week een gespe­cia­liseerde training voor reddingsoperaties na aardbevingen of rampen door het Home Front Command van de IDF.
Verrassende erkenning over Palestijnse schoolboeken
Posted on Monday, September 20, 2021
Voor het eerst hebben functionarissen van de Europese Unie en het hoofd van de UNRWA open­lijk toege­geven, dat Palestijnse school­boeken anti­semitisch zijn, aan­zet­ten tot geweld en terreur ver­heer­lijken. Maar de Palestijnse Autoriteit weigert elke verandering.
Fotogalerij: Mislukte intifada en Joodse feestvreugde
Posted on Monday, September 20, 2021
Zes terroristen voerden een gewaagde uitbraak uit de gevangenis uit en hun medestanders hoopten op een nieuwe intifada; intussen genoten Israëli's van de Bijbelse feestdagen, en bereiden zich voor op het Loofhuttenfeest.
Archeologie: Ramat HaSharon is ouder dan gedacht
Posted on Monday, September 20, 2021
De nederzetting Ramat HaSharon, 16 kilometer ten noord­oosten van Tel Aviv, werd in 1923 gesticht door Poolse zionisten. Maar uit opgravingen door de Israel Antiquities Authority (IAA) blijkt dat op deze locatie 1500 jaar geleden al mensen woonden, werkten en landbouw bedreven.
Israël tegen de FDA: De strijd om de booster vaccins
Posted on Sunday, September 19, 2021
De Amerikaanse Food and Drugs Adminis­tration (FDA) heeft zich in een met veel publiciteit omgeven stemming tegen de noodzaak van een derde Covid vacci­natie voor iedereen uitge­sproken. Maar Israël is hard­nekkig of opti­mistisch, en weigert zich hierdoor te laten over­tuigen.
Laatste ontsnapten uit terroristengevangenis gepakt
Posted on Sunday, September 19, 2021
Israëlische veiligheidstroepen hebben zaterdag 18 september in een gedurfde nachtelijke inval de laatste van de zes ontsnapte Palestijnse terroristen opgepakt in Jenin, tot opluchting van ongeruste Israëlische burgers.
Namenmonument Holocaust-slachtoffers onthuld
Posted on Sunday, September 19, 2021
Zondagmiddag is in Amsterdam aan het Weesper­plantsoen het Holocaust Namen­monument onthuld, met in bakstenen gegraveerd de namen van 102.000 Joodse slachtoffers en 220 Roma en Sinti die in de Tweede Wereld­oorlog door de nazi's zijn vermoord,
Groeten uit Israël - 'Na de feestdagen'
Posted on Sunday, September 19, 2021
De periode van de feestdagen waarin we ons nu bevinden vormt altijd een goed excuus om de dingen, die eigenlijk nu gedaan moeten worden, uit te stellen tot 'na de feestdagen'. En dat is een hele rij.
Vicepresident Pfizer: Israël was testlab voor vaccin
Posted on Sunday, September 19, 2021
De vicepresident en hoofd­weten­schapper van Pfizer leek onlangs te bevestigen wat veel sceptici al maanden beweren, namelijk dat de Israëli's een soort proef­konijnen zijn voor het Covid-19 vaccin van het bedrijf. Voor Israël ging dit te ver: het was een goede samenwerking.
Bennett: Israëlisch-Palestijns vredesproces is nu dood
Posted on Friday, September 17, 2021
'Ik ben tegen een Pales­tijnse Staat - ik denk dat het een vrese­lijke ver­gis­sing zou zijn,' zegt de huidige Israëlische leider, premier Naftali Bennett. Maar hoe zit het met de man die over twee jaar zijn plaats zal inne­men, de huidige minister van Buiten­landse Zaken Yair Lapid?
Vieren van Yom Kippoer in Israël en Amerika
Posted on Friday, September 17, 2021
Het vieren van Yom Kippoer in de Staat Israël is een bijzon­dere ervaring, heel anders dan wat men in de Joodse diaspora zal aantreffen. Daar gaat op die dag het leven gewoon door, terwijl in Israël het leven op die dag tot stilstand komt: geen verkeer, geen radio en TV.
Muziekvideo: Zanger schreeuwt het uit tot God
Posted on Friday, September 17, 2021
In zijn lied Halev Sheli, Mijn Hart, schreeuwt een Israëlische zanger het uit tot God en het wordt door miljoenen beluisterd Hij zingt over een hart dat op zoek naar de genezing in twee richtingen wordt gescheurd.
Shabbatslezingen: Dit zijn de grenzen van uw land
Posted on Friday, September 17, 2021
Wat zijn we toch gauw tevreden, terwijl God veel meer belooft, veel meer wil geven. 'Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn' had Mozes gezegd. We mogen in bezit nemen wat God beloofde, zowel op geestelijk gebied als op politiek gebied.
De betekenis van Yom Kippoer tijdens een pandemie
Posted on Thursday, September 16, 2021
In deze tijd van de Corona-pandemie, met lock­downs, quaran­taine, sociale isolatie en een 'groen paspoort' om ergens heen te mogen, hebben we meer dan ooit een gemeen­schap van gebed om ons heen nodig. Gelovige mensen moeten niet terug­deinzen van angst.
Israëls Onaf­hanke­lijk­heids­verklaring: een analyse
Posted on Thursday, September 16, 2021
Toen David Ben Goerion op 14 mei 1948 het einde van het Britse Mandaat aankondigde en de oprichting van de Staat Israël uitriep, ging een bijna 2000 jaar oude droom in vervulling. Wat was de eerste boodschap die de herboren, soevereine Joodse Staat aan de wereld en het Midden-Oosten zou sturen?
100 jaar: Gaza was nooit een vrije Staat
Posted on Thursday, September 16, 2021
De stad Gaza is door de geschiedenis heen altijd een bron van verzet in de regio geweest. En in onze tijd is het niet anders, want Hamas, een soevereine regering ooit door het volk gekozen, is steeds weer in staat gebleken Israël als de schuldige van haar problemen aan te wijzen.
Israëlische defensie-industrie wordt volwassen
Posted on Thursday, September 16, 2021
Enkele weken geleden werd bekend dat Israel Aero­space Industries (IAI) de ‘Kfir’ gevechts­vlieg­tuigen van de Colom­biaanse lucht­macht gaat moder­niseren. Hoe zat het ook alweer met dit in Israël ontwik­kelde en geprodu­ceerde toestel?
Vergeef ons, O Heer! Israël in haar tijd van berouw
Posted on Wednesday, September 15, 2021
Christenen kunnen veel leren van Israëls jaarlijkse proces van berouw en vergevings­gezind­heid. Deze ieder jaar terug­kerende rouw­periode, zowel voor de mensen onderling als voor God, is binnen de Kerken helaas grotendeels verloren gegaan.
President schenkt gratie tijdens Ontzagwekkende Dagen
Posted on Wednesday, September 15, 2021
Ter gelegenheid van de Tien Ontzag­wek­kende Dagen heeft president Isa'ac Herzog een speciaal pardon verleend aan sol­daten in de IDF en deel­nemers aan de nationale burger­dienst die in hun jeugd over­tre­dingen hebben begaan en tijdens hun dienst­tijd volledige rehabi­li­tatie­processen hebben voltooid.
'Elke aanval op de VS is een aanval op Israël'
Posted on Wednesday, September 15, 2021
'Terrorisme wint alleen wanneer het erin slaagt onze overtuigingen en onze manier van leven te veranderen', zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid tijdens een herdenking van de terroristische aanslag op de Verenigde Staten van 9/11.
Technologie in plaats van bekers
Posted on Wednesday, September 15, 2021
Omdat Israël wat voetbal betreft bij Europa hoort (en niet bij Azië), blijft een ereplaats bij de Europese Kampioen­schappen voorlopig nog een droom. Maar Israël levert wel een belang­rijke bijdrage aan het Europese Kampioen­schap.
Twee gewonden bij steekincident in Jeruzalem
Posted on Tuesday, September 14, 2021
Een agente van de Grenspolitie reageerde direct bij een steek­incident in Jeruzalem, en neutra­liseerde de terrorist. Elders in Israël was ook sprake van steek­incidenten. Israël lijkt momen­teel weer te maken te hebben met een escalatie van terrorisme.
Deelnemers vierden een jaar Abraham-Akkoorden
Posted on Tuesday, September 14, 2021
We kunnen inlichtingen delen om terro­ristische aan­sla­gen te verij­delen en onze Iron Dome kan de Golf­staten en misschien zelfs Saoedi-Arabië beschermen tegen Iran', zei Israëls ambassadeur Gilad Erdan tijdens een evenement in New York om een jaar Abraham Akkoorden te vieren.
Europese politici: VN, stop met discrimineren van Israël
Posted on Tuesday, September 14, 2021
312 Europese politici hebben opgeroepen om een einde te maken aan de discriminatie van Israël door de Verenigde Naties, Zij vinden dit niet alleen oneerlijk, maar het schaadt ook de eigen geloof­waar­dig­heid van de VN en ervoor zorgt dat het orgaan publieke steun verliest.
Water van bijbelse woestijnpoel kleurt bloedrood
Posted on Tuesday, September 14, 2021
Israëlische en Jordaanse media waren deze week in rep en roer nadat een poel met water in de buurt van de Dode Zee rood kleurde, ondanks dat het normaal gesproken helder is. Duidt dit op een Godde­lijke plaag, of is er een milieuprobleem?
Toerisme: De Levinsy markt in Tel Aviv
Posted on Tuesday, September 14, 2021
Nu Israël binnenkort weer groepen toeristen hoopt te ontvangen, maken we alvast een virtuele wandeling over de Levinsky Markt in Tel Aviv. Daar vind je fijne kruiden, gedroogd fruit, bijzondere kazen, noten, olijven en gezouten vis uit het Midden-Oosten op één plaats.
Uitbraak kan Israëlisch gevangenissysteem veranderen
Posted on Monday, September 13, 2021
Hoewel vier van de zes voortvluchtigen weer zijn opgepakt, blijken er in de Gilboa-gevangenis forse blunders te zijn gemaakt, en roept de gênante episode op tot hervorming van de gevangenisdienst, en zelfs tot toepassing van de doodstraf.
Ontsnapte terroristen en de oorlog in de sociale media
Posted on Monday, September 13, 2021
De strijd om de publieke opinie is de laatste jaren een belangrijk onderdeel geworden van de oorlog tegen het terrorisme, zo bleek duidelijk bij de ontsnapping van zes Palestijnse terroristen en de aanhouding van vier van hen in de Palestijnse en Israëlische sociale media.
Bennett: Geen geduld met ongevaccineerde Israëli's
Posted on Monday, September 13, 2021
De Israëlische regering blijft zich inspannen om tegen elke prijs de scholen en de economie open te houden, maar zegt dat zij in die inspanningen wordt gehinderd door de bijna een miljoen Israëli's die nog steeds het Covid-19-vaccin weigeren.
Dadelpalm van oeroud zaad geeft tweede oogst
Posted on Monday, September 13, 2021
Twee vrouwelijke dadelpalmen, opgekweekt uit 2000 jaar oude zaden, hebben een tweede oogst van dadels gegeven, tot grote vreugde van onderzoekers van het Arava Instituut voor Milieustudies in Kibbutz Ketura.
Vier ontsnapten opgepakt met hulp van Arabieren
Posted on Sunday, September 12, 2021
• Vier van de zes terroristen gearresteerd in Noord Israël,
• Loyale Israëlische Arabieren tipten de politie,
• Palestijnen woedend over niet helpen van terroristen,
• Inspirerende ontsnapping eindigt in zielige mislukking.
NYT: Er bestaat niet zoiets als een Palestijnse terrorist
Posted on Sunday, September 12, 2021
Lezers van de New York Times en de Washington Post, let op: De 6 ontsnapte gevan­genen die door uw media 'militan­ten' of 'mannen' worden genoemd, ver­moord­den onschul­dige burgers
. En een ervan is lid van een 'militante organisatie', waarvan Abbas voorzitter is.
Twee 'halve garen' vergroenen de woestijn
Posted on Sunday, September 12, 2021
De vergroening van de zuidelijke woestijn begon 12 jaar geleden met twee ‘meshuggenes’ (halve garen), Aviel en Oren. Ik zou u veel kunnen vertel­len over alle moei­lijk­heden in die tijden. Maar met hulp van veel meer ‘meshug­genes’ uit het buiten­land is het project toch geslaagd.
Israëls houding naar Messias­belijdende Joden verandert
Posted on Sunday, September 12, 2021
Alle Messiasbelijdende Joden die aliyah naar Israël hebben gemaakt, kunnen veel vertellen over de beproeving bij het ministerie van Binnen­landse Zaken om een paspoort te krijgen. Een van hen vertelt over zijn ervaringen, anoniem om de familie te beschermen.
Aantal corona-besmettingen in Israël lijkt te dalen
Posted on Sunday, September 12, 2021
Na de piek in het aantal nieuwe Corona-besmet­tingen lijkt de top bereikt en daalde het aantal nieuwe geval­len tot ruim 7800 donder­dag. Het percen­tage positieve testen daalde van 8,4% vorige week tot rond 6%, en het reproductiegetal kwam beneden 0,8.
Arabische wereld maakt een berg van een molshoop
Posted on Friday, September 10, 2021
Het spektakel dat in de Arabische wereld wordt gemaakt rond de ontsnapping van zes terroristen uit de Gilboa gevangenis aan de vooravond van Rosh Hashanah, toont aan hoe wanhopig zij zelfs maar een kleine overwinning op Israël aangrijpen om die te vieren.
Na de Feestdagen komen weer Feestdagen
Posted on Friday, September 10, 2021
De dagen van Rosh Hashanah, het Joodse Nieuw­jaars­feest, liggen achter ons, en nu bereiden we ons voor op Yom Kippoer, Grote Verzoendag, op donderdag 16 september, een dag van vasten en gebed - althans voor volwassenen - en later volgt het Loof­hut­ten­feest.
Prominente Messias­belijdende Stem weggenomen
Posted on Friday, September 10, 2021
Dr. David Friedman overleed op 5 september 2021, na een intense strijd tegen Covid-19, omringd door familie en vrienden. Hij beli­chaamde een leidende stem, die binnen de authen­tieke Messiaans-Joodse geloofs­richting uitdruk­king en inhoud gaf aan zijn geloof in Yeshoea.
Muziekvideo: Lofprijzing- en aanbiddingsliederen
Posted on Friday, September 10, 2021
Vandaag een uitgebreide opname van enthousiaste lof­prijzings- en aan­biddings­liederen. Ons leven is bedoeld om onze Schepper YHWH (God) te prijzen en te eren. Yhushua (Jezus) was zijn gave aan ons. Onze dank mag bestaan uit gehoor­zaam­heid en liefde voor zijn onderwijzing, de Torah.
Shabbats­lezingen: Leiders­wisseling met veran­de­ringen
Posted on Friday, September 10, 2021
Mozes neemt afscheid, Jozua volgt hem op om het volk Israël het land binnen te leiden. God voorzegt wat er zal gebeuren: ontrouw, verbreken van het verbond. Ook de huidige leiderswisseling in Israël zorgt voor een forse verandering in de koers van het land.
Israël heropent deze maand zijn poorten voor toeristen
Posted on Thursday, September 09, 2021
Toen het in juni leek of het coronavirus achter de rug was, ging Israël weer open voor buitenlandse toeristen. Maar al enkele weken later werd het luchtruim weer gesloten, omdat de Covid-19 besmettingscijfers snel stegen na de komst van de Delta-variant.
Taliban viert overwinning van islam over christendom
Posted on Thursday, September 09, 2021
Washington ziet de recente terug­trekking van de Ameri­kaanse troepen uit Afgha­nistan, hoe chaotisch die ook geweest mag zijn, als een prag­matisch politiek besluit. Maar de Taliban, en moslims in de hele regio, zien deze ont­wik­keling door een veel religieu­zere bril.
Aviel: Deze keer maakte ik een verkeerde keuze
Posted on Thursday, September 09, 2021
Laatst bracht ik een paar uur door aan de Rode Zee, en moest daarna zeven dagen in quaran­taine. Tot aan het laatste moment voor vertrek, wissel­den het ‘wel of niet gaan’ elkaar af in mijn hoofd, en ik moet achteraf toe­geven, deze keer heb ik niet naar de juiste stem geluisterd.
Defensie: Maak kennis met het Field Intelligence Corps
Posted on Thursday, September 09, 2021
In deze video maken we kennis met twee militairen van het Field Intelligence Corps, dat tegenwoordig de naam Combat Intelligence Collection Corps draagt. Het heeft als taak het op bataljons­niveau verzamelen van visuele informatie en die snel doorgeven aan betrokken eenheden.
Waarom gunt men Israël zijn successen niet?
Posted on Wednesday, September 08, 2021
Israël wordt er altijd van beschuldigd, iets te nemen wat het niet mag nemen. Dat gebeurde talloze malen in de Joodse en Israëlische geschiedenis. Dat zien we nu gebeuren, na de Israëlische successen tijdens de Olympische Spelen in Tokio.
Israël telt nu 9,39 miljoen inwoners, 6,94 miljoen Joden
Posted on Wednesday, September 08, 2021
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor Rosh Hashanah 5782 een aantal gegevens gepu­bli­ceerd over de bevol­king van Israël. Die wordt nu geschat op 9,391 miljoen. Verwacht wordt dat de bevolking eind 2024 10 miljoen zal bedragen, eind 2048 15 miljoen en eind 2065 20 miljoen.
Muziekvideo voor Nieuwjaar: Unetanne Tokef
Posted on Wednesday, September 08, 2021
Unetanne Tokef is een litur­gisch gedicht, dat al eeuwen­lang deel uitmaakt van de liturgie tijdens Rosh Hashanah (Nieuw­jaar) en Yom Kippoer (Grote Ver­zoen­dag). Het is het centrale lied op deze hoog­heilige dagen, en wordt gezon­gen terwijl de Torah­kast geopend is en de gemeente staat.
Wat is er veranderd sinds de vorige Rosh Hashanah?
Posted on Wednesday, September 08, 2021
Nu we het Joodse Nieuwjaar vieren, zijn er veel zaken die ons zorgen baren, maar er is ook altijd onze hoop. Daarom wenst Israel Today u allen een Gelukkig Nieuwjaar, en kijken we even achterom. Welke ontwikkelingen vonden het afgelopen jaar plaats?
Energie-opslag voor airco's door bevriezen van water
Posted on Wednesday, September 08, 2021
Een Israëlische startup heeft mogelijk een aspect van de grootste problemen van hernieuwbare energie opgelost: het opslaan van energie voor het moment dat de zon onder is gegaan en het niet waait: koude-energie voor de airco opslaan door water te bevriezen.
Shanah Tovah, Gelukkig Nieuwjaar, van Israel Today
Posted on Tuesday, September 07, 2021
Het Joodse Nieuwjaar, Rosh Hashanah, begon maan­dag­avond bij zons­onder­gang en eindigt woensdag­avond. De medewerkers van Israel Today wensen u een gelukkig nieuwjaar toe, en gelukkige feestdagen. Chag Sameach!<
Hamas en Taliban plannen moslim machtsovername - 2
Posted on Tuesday, September 07, 2021
De Taliban mogen dan extremistischer zijn dan Hamas, toch werken de twee samen en prijzen elkaar. In het licht van al deze ontwikkelingen mogen wij nooit vergeten dat er in de moslimwereld mensen zijn die de moed hebben om zowel de Taliban als Hamas te bekritiseren.
Miss Universe-verkiezing komt dit jaar in Israël
Posted on Tuesday, September 07, 2021
De Miss Universe-verkiezing wordt dit jaar in december gehouden, in Eilat. Dit is de eerste keer dat de Staat Israël als gastland optreedt voor de wedstrijd, die door meer dan 600 miljoen kijkers over de hele wereld wordt bekeken, wat veel publiciteit oplevert voor het gastland.
Toerisme: Woestijntocht langs de oude Wierookroute
Posted on Tuesday, September 07, 2021
Israel Today/Israel Heute organiseert van 24 oktober tot 3 november een woestijnreis voor sportieve mensen langs de oude Wierookroute, van Petra in Jordanië naar de oude Nabatese stad Nitzana, in de Negev woestijn , aan de grens met Egypte.
Zes Palestijnse terroristen ontsnapt uit gevangenis
Posted on Monday, September 06, 2021
Functionarissen van de Israëlische gevangenis­auto­riteiten toonden zich er maandag zeer verlegen mee, dat zes Palestijnse terroristen erin slaagden zich een weg te tunnelen uit de Gilboa gevangenis, een zwaar beveiligde faciliteit in de Neder-Galilea, net ten zuidwesten van Bet She'an.
Israëls opperrabbijnen tegenover de paus
Posted on Monday, September 06, 2021
Toen de paus in een recente preek zei dat 'de Torah geen leven kan geven,' en 'de geboden zijn vervallen en hebben geen bete­kenis meer', lieten de rabbijnen het er niet bij zitten. De paus, eisen de rabbijnen, zal niet bepalen wat het Jodendom wel of niet kan doen.
Groeten uit Israël - Eindelijk nieuwjaar!
Posted on Monday, September 06, 2021
Vanavond verwel­komen we het nieuwe jaar. De voor­berei­dingen voor de komende feest­dagen zijn altijd heel intens, maar het is de moeite zeker waard. En onze wens is dat we een nor­maal jaar mogen krijgen, een jaar zoals we dat hadden vóór Corona. Meer vragen we niet.
Archeologie: Hier woonden de koningen van Juda
Posted on Monday, September 06, 2021
In deze video zien we een reconstructie van de koninklijke wijk van Jeruzalem waar de koninklijke ambte­naren woonden en werkten. Een fasci­nerende simulatie toont ons de weel­derige huizen en luxueuze voor­werpen die door archeo­logen in de Stad van David zijn ontdekt.
Wereld zoekt God bij de Westelijke Muur in Jeruzalem
Posted on Sunday, September 05, 2021
Lieve God, breng alstublieft een einde aan Corona, en laat mijn ouders een nieuwe iPhone en een JBL speaker voor me kopen,' schrijft Aron Mecklen, een jongen uit Duits­land, in zijn brief aan God, die de Israël­ische post voor de feest­dagen in de Weste­lijke Muur plaatste.
Olijfbomen uit de tijd van Jezus verplaatst
Posted on Sunday, September 05, 2021
Nabij de Arabische stad Rameh in Galilea zijn twee olijf­bomen, geplant tijdens de Romeinse over­heersing en naar schatting meer dan 2000 jaar oud, enkele tien­tallen meters van hun oor­spronke­lijke plaats verwij­derd om ruimte te maken voor de verbre­ding van een snel­weg.
Veroorzaakt vaccinatie het grote aantal Covid-infecties?
Posted on Sunday, September 05, 2021
Nieuws­presentator wijst op een studie, die uitwijst dat gevac­ci­neer­den meer kans hebben om besmet te raken dan mensen met natuurlijke anti­lichamen. Minis­terie van Volks­gezond­heid rekent voor, dat vacci­natie de kans op een besmet­ting, en de ernst ervan, sterk vermindert.
Vaccin-weigerende juf weggestuurd uit kleuterschool
Posted on Sunday, September 05, 2021
• Niet-gevaccineerde onderwijzeres was niet welkom,
• Protocol: Leerkrachten gevac­ci­neerd of getest,
• Premier stimuleert vaccinatie middels geluids­opname,
• Al dagenlang meer dan 10.000 nieuwe besmet­tingen.
Syrische raket ontploft boven zee na aanval op Damascus
Posted on Friday, September 03, 2021
Volgens Syrische media hebben Israëlische vliegtuigen vrijdag­ochtend vroeg aan­vallen uitgevoerd in de buurt van Damascus, en korte tijd later werden luide explosies gehoord in Tel Aviv, toen een ver­dwaalde Syrische lucht­doel­raket na een lange vlucht boven zee ontplofte.
Spaanse universiteit annuleert antisemitische cursus
Posted on Friday, September 03, 2021
De Universiteit van Santiago de Compostela in Galicië, Spanje, heeft na protesten de literatuur­cursus, getiteld 'Auschwitz/Gaza: A Test Point for Compa­rative Literature', waarin de Gaza­strook wordt vergeleken met het vernie­tigings­kamp Auschwitz, geannuleerd.
Mobiele intensive care-eenheid voor Druzische stad
Posted on Friday, September 03, 2021
De afdeling van Magen David Adom (MDA) in de Druzische stad Julis in Galilea onderscheidt zich door de unieke wijze waarop zij allerlei vormen van hulp biedt op medisch gebied, maar ook op het humanitaire vlak, voor de inwoners in de stad en de omgeving.
Groeten uit Israël - Hoe wij de Feesten vieren
Posted on Friday, September 03, 2021
De zomervakantie is voorbij, en de Feesten staan voor de deur. Ik ben niet onverdeeld blij met deze periode van de najaarsfeesten, en ik zou veel gemotiveerder willen zijn. Misschien lukt dat me nog en kan ik volgende week verslag doen van mijn successen in dit opzicht.
Muziekvideo: Dinsdag begint Rosh Hashanah
Posted on Friday, September 03, 2021
Komende dinsdag en woensdag viert Israël Rosh Hashanah, oftewel Nieuwjaar, in de Bijbel het Feest van de Bazuinen genoemd. U mag luisteren naar een zeldzame oude opname van Naomi Shemer uit 1973, opgedoken uit het televisie-archief en gedigitaliseerd.
Shabbats­lezingen: Gun God geen rust
Posted on Friday, September 03, 2021
Waarom liet God een vierde golf van besmet­tingen toe in Israël? Was het om zijn trotse houding? Was het land roekeloos en werden de bescher­mende maat­regelen te snel versoe­peld? Dan wordt het tijd voor inkeer en gebed tot God. Gun Hem geen rust totdat Hij genezing brengt.
Zo komt Iran langzaam maar zeker dichter bij Israël
Posted on Thursday, September 02, 2021
Er zijn bepaalde ontwik­ke­lingen gaande, met name op het Syrische deel van de Golan­hoogten en in de Middel­landse Zee, die groten­deels aan het oog van het publiek zijn ont­trokken, maar die duidelijk maken dat een mili­taire con­fron­tatie tussen Israël en Iran onver­mijde­lijk lijkt.
Een baby in de gevangenis?
Posted on Thursday, September 02, 2021
Een groep Israëlische mensen­rechten­activisten eisen de vrijlating van een zwangere Palestijnse terroriste. Eerder dit jaar probeerde zij een Israëlische moeder en haar kinderen om te brengen, en zij zit daarvoor nu een gevangenisstraf uit.
Israël vocht niet in Afghanistan, Israëlische wapens wel
Posted on Thursday, September 02, 2021
Tijdens de 20-jarige oorlog tegen de Taliban in Afgha­nistan hebben meerdere westerse coalitie­landen, waar­onder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en Australië Israëlische wapen­systemen gebruikt, waaronder drones en raketten.
Waarom wachten mensen tot het te laat is?
Posted on Thursday, September 02, 2021
De foto's en video's uit Afghanistan zijn het gesprek van de dag in Israël. Ze roepen vragen en angsten op: Waar­om zijn veel Afghanen niet eerder gevlucht? Zagen zij niet wat er om hen heen gebeurde, zoals de Joden in Europa het gevaar van nazi-Duitsland niet zagen?
De rellen gaan door in Gaza, maar let iemand er op?
Posted on Wednesday, September 01, 2021
De Palestijnen zijn wanhopig om de aandacht van de wereld te krijgen, en proberen dit te bereiken met nachtelijke confrontaties bij het grenshek van de Gazastrook. Dit is zowel een kans voor als een bedreiging voor Israël.
Dunste computer-technologie ooit ontwikkeld
Posted on Wednesday, September 01, 2021
Wetenschappers van de Universiteit van Tel Aviv hebben in het tijdschrift Science een artikel gepubliceerd over een revolutionaire manier om elektronische informatie op te slaan op een ongelooflijk kleine schaal - twee atomen dik om precies te zijn, bericht Israel21c.
Homeschooling in Israël: een product van de pandemie
Posted on Wednesday, September 01, 2021
Als het om onderwijs gaat, is het voor veel Ameri­kaanse ouders een legitieme moge­lijk­heid om hun kinderen thuis onder­wijs te geven, maar bij Israëli's komt de gedachte om de kleintjes thuis te laten nooit op. Door de Corona­golf, en lessen via Zoom, neemt de belang­stelling toe.
Controversiële start van de scholen ondanks Corona
Posted on Wednesday, September 01, 2021
Na twee maanden zomervakantie hebben de Israëlische scholen vandaag officieel hun deuren geopend voor 2,4 miljoen kinderen, terwijl de vierde golf van het Corona­virus het land teistert. Een contro­versieel besluit, denken politici en des­kun­digen.